Gisteren vond de digitale studiedag onderwijs van het Vlaams Belang plaats. Een evenwichtig samengesteld panel van Vlaamse volksvertegenwoordigers en deskundigen besprak onder meer de nivellering, de nadelige gevolgen van het stijgend aantal anderstalige leerlingen en de tuchtproblematiek op school, legde de pijnpunten van ons onderwijs bloot en reikte vervolgens oplossingen aan.
“De enige grondstoffen waar Vlaanderen over beschikt, zijn onze hersenen. Vlaanderen verdient dus kwaliteitsvol, leidinggevend, adequaat en sociaal onderwijs, het KLAS-principe dat we vandaag presenteerden”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “Helaas daalt de kwaliteit van het onderwijs vandaag met rasse schreden. Gevolg van de nivellering en de linkse indoctrinatie, maar van de grootstedelijke multicultuur.”

“Vlaanderen heeft een onderwijsplan voor de toekomst nodig”

Professor onderwijs– en ontwikkelingspsychologie Wim Van den Broeck (VUB) schetste de academische trends die zorgden voor de daling van de onderwijskwaliteit, zoals de verregaande individualisering en differentiëring van het onderricht. Hij werd hierin bijgetreden door Jan Laeremans die wees op de mogelijke nadelen van een te geïndividualiseerd gedigitaliseerd klasgebeuren. “Verder pleiten we voor ambitieuze eindtermen, maar met een goede controle op de werkbaarheid van het geheel”, aldus Laeremans. “Ook moet het lerarenberoep aantrekkelijker gemaakt worden opdat de uitstroom van jonge leraren uit ons onderwijs gestopt wordt en er meer kwaliteitsvolle profielen worden aangetrokken uit andere sectoren.”

Het Vlaams Belang zet ook sterk in op een herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs en op een grotere aandacht voor STEM in het basisonderwijs. Hugo Meus, hoofd van de PXL STEM Academy, legde uit wat STEM concreet inhoudt en hoe synergiën tussen het leerplichtonderwijs, het hoger onderwijs en het werkveld stimulansen kunnen bieden om leerlingen hiervoor warm te maken. “Ook de kwetsbaren mogen daarbij niet uit de boot vallen”, vulde Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan. Beckers, toonde zich ook kritisch tegenover Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Hij lost gedane beloftes inzake het invoeren van echte taaltesten voor anderstalige kleuters en een decretaal verankerd hoofddoekenverbod niet in.”

Emeritus professor Boudewijn Bouckaert (UGent) had het dan weer onder meer over de financiering en de gevolgen van de democratisering van het hoger onderwijs, maar nam ook stelling tegen bepaalde academische subdisciplines die vertrekken vanuit vastgelegde premisses in plaats van een open kritische onderzoeksgeest. Tot slot benadrukte Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) dat de woke-cultuur de academische vrijheid steeds meer ondergraaft. “De sluimerende censuur die hieruit voortvloeit moet worden onderzocht door een onafhankelijke commissie”, besloot Slagmulder, die ook de ondoordachte verengelsing van het curriculum aan de kaak stelde.

Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang