Wie reeds een prik kreeg in vaccinatiecentrum De Bres in Halle merkte het wellicht al op. De richtlijnen op de folders worden er naast het Nederlands ook weergegeven in het Arabisch. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij Vlaams Belang. 

Zoals bekend fungeert sportcentrum De Bres in Halle als vaccinatiecentrum voor inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. Hoewel de drie gemeenten integraal deel uitmaken van het Vlaams gewest en geen faciliteiten bieden aan anderstaligen, worden de instructies er zowel in het Nederlands als in het Arabisch vermeld. “Arabische opschriften op officiële communicatie schenden het Vlaams karakter van onze streek en sturen het signaal de wereld uit dat men zich hier niet hoeft aan te passen”, aldus Leeuws Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval. “Wij eisen al decennia van Franstaligen om zich te integreren aan het Nederlandstalig karakter van onze regio. Met dergelijke folders geeft men aan dat dat in de feiten een farce is. Een tweede taalstrijd tegen het Arabisch kunnen we missen als kiespijn.” 

Volgens Hals Vlaams Belang-gemeenteraadslid Andre Gorgon is de Arabische communicatie een bewijs dat de integratie van bepaalde minderheidsgroepen in de Mariastad op een fiasco is uitgedraaid. “Dat de Stad Halle het nodig acht Arabisch te gebruiken als communicatietaal ondergraaft de noodzakelijke integratiebereidheid van nieuwkomers. Halle is een Vlaamse stad en dat moet zo blijven. Het uitrollen van de rode loper voor de Arabische taal is volstrekt onaanvaardbaar”. Gorgon eist dan ook dat de communicatie in het centrum uitsluitend in het Nederlands wordt gevoerd.