Het Vlaams Belang regio Halle-Vilvoorde is niet te spreken over de beslissing van Bloso om De Gordel af te schaffen. Dit jaar vindt deze unieke manifestatie voor het laatst plaats op zondag 2 september.

De Gordel is ontstaan om het Vlaamse karakter van de Rand rond Brussel onder de aandacht te brengen en te bevestigen. Hoewel de organisatoren de oorspronkelijke boodschap geleidelijk aan hebben doen verwateren, is deze nooit echt weg geweest. Voor vele Vlaamsgezinde verenigingen en voor een partij als het Vlaams Belang was De Gordel altijd een gelegenheid om actie te voeren en de problemen van de Vlaamse Rand op de politieke agenda te houden.

Blijkbaar gaat Bloso er van uit dat deze problemen nu definitief opgelost zijn door de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Niets is minder waar. De manier waarop deze splitsing doorgevoerd wordt, is nadelig voor de Vlamingen. Zo worden de zes faciliteitengemeenten electoraal ingelijfd door Brussel en zullen Franstaligen voortaan in heel Vlaams-Brabant voor rechtszaken in het Frans in Brussel terecht kunnen. Het aantal Nederlandstalige magistraten wordt overigens verminderd.

Europees parlementslid en gemeenteraadslid in Overijse Philip Claeys vindt het onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering, die bevoegd is over Bloso, dat allemaal zomaar laat gebeuren: “Men zegt dat er iets in de plaats zal komen van De Gordel, maar wat dat precies wordt is helemaal niet duidelijk. Iets met toerisme, zegt men. Wellicht weet Bloso het zelf nog niet. Van het oorspronkelijke opzet, de sportieve bevestiging van de Vlaamse eigenheid van de Vlaamse Rand, zal niets meer overblijven. De Vlaamse regering heeft een minister die bevoegd is voor de Vlaamse Rand, Geert Bourgeois (N-VA) maar die valt weer in geen velden of wegen te horen. Als minister voor de Vlaamse Rand heeft Bourgeois – net als de rest van de Vlaamse regering – geen enkele visie, geen enkele belangstelling en geen enkele daadkracht.”