Hieronder kan u twee persberichten terugvinden met betrekking tot de problemen aan de Turk-Griekse grens.

Vlaams Belang na Turkse agressie: “Tijd om vuist te maken”

Vlaams Belang wil Turkije zowel uit de NAVO, de EU-douane-unie en de EU-toetredingsgesprekken gooien en tegelijk “Bulgarije en Griekenland dringend noodhulp sturen”

Het Vlaams Belang is gedegouteerd over het Turkse beleid in Syrië en het hierop volgend verbreken van de migratie-afspraken die het maakte met de EU. De partij wil nu dat alle middelen die naar het land stromen worden opgedroogd, dit zowel in het Belgisch kader als dat van de EU en de NAVO. “Verder moet Turkije uit de NAVO en de douane-unie met de EU gezet worden. Hierna moeten we durven denken over extra handelssancties. In tussentijd dient de Belgische staat de Turkse ambassadeur op het matje te roepen en horen we de diplomatieke betrekkingen met Ankara te evalueren”, zo klinkt het bij de partij. De rechtsnationalistische partij roept tevens op tot dringende bijstand voor Griekenland en Bulgarije, zodat de EU haar eigen grenzen kan beschermen.

In een mum van tijd heeft de Turkse regering van Recep Erdogan de weinige laatste twijfels die er waren over enige goodwill van Ankara ten aanzien van Europa verwijderd. Nadat de Turkse staat meermaals heeft geïntervenieerd in de Syrische burgeroorlog ten voordele van een eigen invloedssfeer in Syrië en een aantal Turksgezinde en islamistische milities, dreigde Erdogan met het opblazen van de EU-migratiedeal als het Turkse militaire avonturisme ook geen NAVO-steun kreeg. Intussen heeft Erdogan zijn dreigementen waargemaakt en verzamelen tienduizenden illegale migranten aan de Turks-Griekse en Turks-Bulgaarse grens.

Vlaams Belang: “Nu niet de tijd om te plooien voor Erdogan, integendeel”

“Het is nu niet te tijd om te plooien voor Erdogan, integendeel. Deze crisis is een opportuniteit om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen”, zo zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “We hebben ons migratiebeleid uitbesteed aan een autocratische, semi-islamistische leider en kijk waar we nu staan. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en alle hefbomen te verwijderen die Erdogan kan inzetten ten nadele van ons.” Concreet wil de partij dat alle EU-gesprekken met het land worden stopgezet en de huidige EU-voordelen – onder meer in de vorm van een douane-unie, steungelden… – worden geschrapt. Het Vlaams Belang vindt ook dat het nu “meer dan duidelijk is dat we een koekoek hebben in de NAVO, die er moet worden uitgezet.”

Vlaams Belang wil tevens dat België zelf stappen onderneemt: De Turkse ambassadeur moet op korte termijn op het matje worden geroepen door minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) en op langere termijn moet België nadenken over de verdere diplomatieke betrekkingen met Ankara. “Maar net zoals het belangrijk is dat we onze opponenten navenant behandelen is het ook belangrijk dat onze EU-bondgenoten van Griekenland en Bulgarije alle hulp krijgen die ze nodig hebben”, besluit Samyn. “Zij bewaken nu met veel moeite onze buitengrenzen, wat de EU steeds heeft nagelaten, terwijl tienduizenden illegale migranten er klaar staan om de ordediensten te overrompelen. De EU, en desnoods België alleen, moet noodmiddelen vrijmaken.”

Jonas Naeyaert, Persverantwoordelijke

Vlaams Belang wil Turkije uit de NAVO zetten

Vlaams Belang eist “krachtig antwoord op Turkse chantage, van de NAVO, de EU en België”

Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de aankondiging van Turkije dat het zijn grenzen niet langer zal gesloten houden voor vluchtelingen en migranten die naar Europa willen. Nadat vorig jaar reeds manifest meer illegale immigranten vanuit Turkije de Europese Unie konden binnenkomen, voert het Turkse regime zijn chantagepolitiek duidelijk verder op, aldus het Vlaams Belang. “Het hoeft geen betoog dat dit nieuws als een lopend vuurtje zal rondgaan en een nieu we grote immigratiestroom richting Europa op gang zal brengen”, zo luidt het. De partij wil dat Turkije uit de NAVO wordt gezet, de laatste EU-banden met het land van president Recep Erdogan worden doorgesneden en dat de EU zelf werk maakt van degelijke buitengrenzen.

Als klap op de vuurpijl – en toppunt van arrogantie – roept de Turkse regering ondertussen onbeschaamd de steun van de NAVO-lidstaten in. “Daarmee zet de Turkse regering de wereld op zijn kop”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Turkije wordt immers niet bedreigd door een buitenlandse mogendheid; het heeft zich door zijn agressieve buitenlandbeleid zelf in nesten gewerkt.” Wanneer de NAVO op de Turkse eis ingaat, zal ze niets anders doen dan de wederrechtelijke Turkse invasie in Syrië legitimeren, het land toelaten zijn agressieve politieke tegenover de Koerden voort te zetten en de door Turkije gesteunde jihadisten de mogelijkheid geven hun strijd voort te zetten, zo vindt het Vlaams Belang. Turkije heeft “geen mogelijkheid onbenut gelaten om aan te tonen dat het geen betrouwbare bondgenoot is. Het Aziatische land is daarentegen een gevaarlijk blok aan het been geworden en moet dan ook uit de NA VO gezet worden.”

EU kan vuist maken door economische macht die het heeft over Turkije, vindt Vlaams Belang

“Door wetens en willens te fungeren als springplank voor de illegale immigratie naar Europa, heeft het land – voor zover dat nog nodig was – het bewijs geleverd dat het evenmin thuishoort in de EU. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de toetredingsonderhandelingen definitief worden stopgezet en dat er eindelijk een krachtig antwoord komt op de Turkse chantage”, zo klinkt het nog. “Aangezien het land in grote mate afhankelijk is van de EU, heeft Europa daarvoor alle middelen in handen. Het moet dan ook zijn macht durven gebruiken, en op zijn beurt dreigen met het opzeggen van alle privileges, waaronder de douane-unie. Het is hoog tijd dat Europa tegenover Turkije dezelfde taal spreekt, als degene waarmee dat land al jaren met ons denkt te kunnen spreken”

Voor het overige roept het Vlaams Belang op alle nodige maatregelen te nemen om de Balkanroute gesloten te houden – respectievelijk verder te sluiten – en zodoende de boodschap de wereld in te sturen dat het illegaal oversteken van de Turkse grens niet gelijk staat met het verwerven van een ticket richting Noordwest-Europa. “Want indien een dergelijke duidelijke boodschap uitblijft, dreigt een herhaling van de immigratieramp van 2015”, zo besluit Samyn.

Stijn Hiers, Fractiesecretaris