Vlaams Belang peilt naar de mening van de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem

Op 14 oktober 2012 gaan de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem naar het stemlokaal om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen. Waar het voor het Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem echt om draait, is de manier waarop onze stad in de toekomst moet bestuurd worden. Daarbij is het niet overbodig om even stil te staan bij wat de huidige meerderheid de voorbije 6 jaar heeft gepresteerd.

Daartoe zal er in de week na Pasen (kalenderweek 15) een enquête in alle brievenbussen van Scherpenheuvel-Zichem worden verspreid (inclusief een gefrankeerde retouromslag). Met deze enquête wil Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem van de inwoners weten in welke mate de vele verkiezingsbeloften van 2006 werden gerealiseerd.

Het gemeentelijke spaarpotje is opgebruikt maar zijn de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem tevreden over het gevoerde beleid? Is de lokale middenstander tevreden over de initiatieven en de ondersteuning van het schepencollege of had men meer of beter verwacht? Hoe ervaart de inwoner de veiligheid, de leefbaarheid, de netheid en de bereikbaarheid van zijn buurt? Komt het stadsbestuur tegemoet aan de verzuchtingen van kinderen, senioren en bejaarden? Kortom, heeft het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem zich bezig gehouden met de werkelijke noden van de man en de vrouw in de straat. Of hebben ze het belastinggeld verkeerd besteed?

De enquête omvat 44 vragen over algemene onderwerpen zoals politie en veiligheid, sociaal beleid, sport, cultuur en verenigingsleven, verkeer en milieu, het Vlaams karakter en goed bestuur. De resultaten van de enquête zal het Vlaams Belang gebruiken als basis voor het lokale verkiezingsprogramma.

Naast de algemene vragen, werden er ook 11 specifieke vragen over lokale kwesties voorzien:

1. In het centrum van Averbode, Zichem en Scherpenheuvel loopt het al eens mis met parkeren. Wat denkt u over het parkeerbeleid? Is er genoeg plaats voor de bewoners en klanten, zijn er voldoende goedgelegen randparkings voor bezoekers?
2. De centra van Zichem en Scherpenheuvel werden heraangelegd. Het Vlaams Belang heeft hierover verschillende opmerkingen. Welke zijn de uwe?
3. In verschillende straten en wijken werd een gescheiden riolering aangelegd. U bent verplicht hierop aan te sluiten. Vindt u dat u de werken hiervoor volledig zelf moet betalen?
4. Het bestuur bouwt in de ganse gemeente tal van multifunctionele zalen. Vindt u dit het geld waard?
5. Vindt u dat bestaande wegen, voetpaden, fietspaden en de groeninfrastructuur goed worden onderhouden? Vindt u dat wegen en fietspaden bij winterweer voldoende snel en grondig worden berijdbaar gemaakt?
6. Informeert het stadsbestuur u en uw buren voldoende over haar algemeen beleid en bij infrastructuurwerken?
7. Vindt u dat de politie voldoende snel en professioneel reageert op uw vragen en problemen?
8. Bent u reeds het slachtoffer geworden van vandalisme, fietsdiefstal, auto-inbraak of diefstal, woninginbraak of geweldpleging?
9. Het OCMW van de stad koopt woningen voor de huisvesting van asielzoekers. Vindt u dit een goed beleid?
10. Gaat de stad zorgvuldig om met het bouwkundig en natuurlijk erfgoed? Worden de troeven op dat vlak voldoende economische en toeristisch uitgebuit?
11. De bevolking van onze stad groeit. Het aantal schoolgaande kinderen neemt toe. Vindt u dat er voldoende inspanningen zijn om toereikende en betaalbare buitenschoolse kinderopvang te voorzien?

Joris De Vriendt
Gemeenteraadslid
0484 128 233