De nakende opening van een asielcentrum in Machelen-Diegem beroert de gemoederen. Ook het Vlaams Belang mengt zich in het debat. De partij start een petitie en voert op dinsdag 19 april een protestactie tegen het asielcentrum.

De eenzijdige beslissing van Fedasil om in een leegstaand hotel in de Bessenveldstraat in Diegem een open asielcentrum voor 375 asielzoekers op te richten valt op een koude steen bij de Vlaams-nationale partij. “Ondanks de grote impact voor de gemeente hebben de inwoners van Machelen niet de minste inspraak gehad”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove, die in het federaal parlement de asielproblematiek opvolgt. Volgens het Vlaams Belang is er hoegenaamd geen draagvlak voor het centrum, waar tal van nationaliteiten (geen Oekraïners) samen zouden huizen.

Van Langenhove wijst bovendien op de bijzonder moeilijke demografische situatie waarin Machelen vandaag reeds verkeert, als gevolg van de nabijheid van Brussel. “Machelen is al enkele jaren het zorgenkindje van de Vlaamse Rand als gevolg van de massale immigratie van vreemdelingen naar de gemeente. 60 procent van de inwoners is van niet-Belgische herkomst en minder dan 1 op 5 kinderen wordt er nog geboren in een gezin waar Nederlands wordt gesproken. Dat heeft verregaande repercussies op het onderwijsniveau, het verenigingsleven en de sociale cohesie. Op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel. Het absorptievermogen is niet bereikt, het is overschreden”, aldus Van Langenhove.

Naast de nefaste impact op de scholen wijst de Vlaams Belanger ook op de veiligheidsgevolgen. “Het is een publiek geheim dat open asielcentra van dergelijke omvang kwalijke gevolgen hebben op de veiligheid. Het is een raadsel hoe de onderbemande politiediensten van Vilvoorde-Machelen dit zullen kunnen opvangen.”

De partij wijst tot slot met een beschuldigende vinger naar staatssecretaris Mahdi. “Op een moment dat wij geconfronteerd worden met een ongeziene toestroom van echte vluchtelingen uit Oekraïne – waarvoor er in de reguliere opvangcentra geen plaats is – blijft de illegale immigratie vanuit alle windstreken verder pieken en zullen nog meer asielcentra bevolkt worden met personen die in meer dan de helft van de gevallen geen recht hebben op asiel. Wie echte vluchtelingen uit Oekraïne wil helpen én de draagkracht van onze samenleving wil behouden, kan niet anders dan ingrijpende maatregelen nemen om de instoom van niet-Europese gelukszoekers te verkleinen en hun uitstroom te vergroten.”

Klik hier voor het artikel op RingTV