Hals Vlaams Belang-gemeenteraadslid Pascal Saenen dient een klacht in voor smaad, laster en eerroof tegen sp.a-schepen Peggy Massien. 

Massien had tijdens een publieke overlegvergadering over de verwijdering van de koloniale standbeelden gezegd dat Saenen zich schuldig maakt aan racisme.“Massien moet dit nu maar bewijzen”, klinkt het bij de Vlaams Belanger. “Ik ben deze gratuite uitspraken meer dan beu en dien klacht in wegens laster. Racisme is een misdrijf. Ik ben zelf sponsor van een organisatie die voedselpakketten bedeelt aan daklozen, wars van hun afkomst of kleur. Deze klacht is dan ook een duidelijk signaal dat wij de permanente laster tegen ons niet langer slikken.”

Aanleiding voor de uitspraak van de Halse schepen was een post op sociale media van Pascal Saenen (Vlaams Belang) waarin hij de verwijdering van de standbeelden van Leopold II op de korrel nam. “Wij zijn hoegenaamd geen royalisten, maar de geschiedenis is wat ze is en heeft haar rechten. Het is niet door het organiseren van een nieuwe beeldenstorm dat we ons koloniaal verleden gaan herschrijven. De politiek-correcte heksenjacht die in Halle woedt en gecultiveerd wordt door het Halse stadsbestuur wordt niet gedragen door de Halse bevolking en moet eindelijk stoppen.”

Volgens Saenen heeft Halle momenteel immers andere katten te geselen dan het neerhalen van standbeelden. “Wij beleven momenteel de grootste gezondheids- en economische crisis in de naoorlogse geschiedenis. Het water staat onze lokale ondernemers en vele andere Hallenaren aan de lippen en wij zitten te debatteren over het verwijderen van het standbeeld van een staatshoofd dat al meer dan 100 jaar overleden is. Hoe wereldvreemd kan men zijn?”, besluit de Vlaams Belanger retorisch.