Vlaams Belang Roosdaal: “Fraude sociale huurders met buitenlandse eigendom opsporen”

Een gemiddelde wachttijd van 3 jaar in Vlaams Brabant vooraleer je een sociale woning toegewezen krijgt, ongeveer 200 kandidaat-huurders voor een sociale woning die Roosdaal als voorkeursgemeente opgegeven hebben en ongeveer 80 kandidaat-huurders die Roosdaal als domiciliegemeente hebben: dat zijn de naakte cijfers voor kandidaat-huurders in Roosdaal die wachten op de sociale woning. Dat zijn de cijfers voor 2019, de cijfers voor 2020 worden verwacht eind juni 2021.

Iedere burger die moet wachten op een sociale woning is er natuurlijk één te veel. Kandidaat-huurders zijn mensen die in een precaire sociale toestand moeten leven. Zoals blijkt uit de cijfers van Lier vorige week, wordt er jammer genoeg vaak gefraudeerd door sociale huurders. Zowel in Lier, Hamme en Antwerpen wordt fraude met buitenlandse eigendommen door sociale huurders actief opgespoord via onderzoeksbureaus. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft nu een raamcontract ter beschikking gesteld van alle sociale woonactoren zodanig dat in heel Vlaanderen werk kan gemaakt worden van het opsporen van deze fraude. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op een sociale woning is namelijk het niet bezitten van vastgoedeigendom.

Vlaams Belang Roosdaal vraagt dan ook aan de schepen van Wonen Rudy Bracquez om hier een initiatief in te nemen eventueel op een lokaal woonoverleg met Providentia en Webra (de sociale woonactoren actief in Roosdaal). “We hebben hem vandaag dan ook een mail gestuurd met de vraag om hier op in te zetten. Ingesloten in de mail zaten ook de documenten die de VMSW naar alle sociale woonactoren in Vlaanderen heeft gestuurd.” Zo kunnen we sociale woningen vrijmaken voor mensen die er wel recht op hebben. Het is het enige middel dat we momenteel ter beschikking hebben, we moeten het dan ook gebruiken. Het kan ook een ontradend effect hebben op andere mogelijke fraudeurs.

Vlaams Belang Roosdaal wil zo constructief meewerken aan een echt sociaal woonbeleid voor de Vlamingen in Roosdaal. Fraude in sociale huisvesting kunnen we echt niet tolereren. Dat zijn we moreel verplicht aan de echte behoeftigen.

Steven Van Liedekerke

Vlaams Belang Roosdaal

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ...