DéFI liet in La Dernière Heure noteren dat het het Brussels Gewest wil uitbreiden tot en met de Vlaamse randgemeenten en dat het daartoe referenda wil organiseren. Dat is evenwel volstrekt uit den boze voor het Vlaams Belang.“Terwijl men er nog niet eens in slaagt de huidige 19 gemeenten van het Brussels Gewest goed te besturen, denkt men nu ook nog aan een uitbreiding,” klinkt het bij Vlaams Belang.“De taal- en deelstaatgrenzen zijn niet bespreekbaar en gaan we al zeker niet lukraak aanpassen onder demografische druk en integratie-onwil.”
DéFI, het vroegere Vlaminghatende FDF, haalt vandaag in de Brusselse uitgave van La Dernière Heure enkele oude ideeën van onder het stof. Het meest in het oog springt de opflakkering van de wens tot uitbreiding van Brussel. DéFI is van oordeel dat het Brussels Gewest opnieuw moet uitbreiden en de huidige Vlaamse randgemeenten moet opnemen. De Brusselse partij, die buiten de hoofdstad electoraal weinig voorstelt, wil daarvoor referenda organiseren in de desbetreffende gemeenten. Dat is uit den boze voor het Vlaams Belang, dat de taal- en deelstaatgrenzen “niet lukraak wil aanpassen”.

“Vlaanderen gaat geen grond afstaan, punt.”

“Het lijkt wel alsof men bij DéFI alle contact met de realiteit is verloren. Na het cordon sanitaire, wil het nu ook Brussel uitbreiden. Dat laatste terwijl men er tot op de dag van vandaag nog niet eens in slaagt de huidige 19 gemeenten ordentelijk te besturen,” klinkt het bij senator en Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere. “Ik denk bovendien dat men zich bij DéFI grondig mispakt: zelfs de Franstaligen in de rand, waaronder heel wat mensen die het Brusselse wanbestuur ontvlucht zijn, zijn allicht zo gek niet om hun toekomst opnieuw in handen van de Brusselse beleidspartijen zoals de PS te leggen.”

Vlaams Brabants Parlementslid Klaas Slootmans treedt zijn Brusselse collega bij. “DéFI probeert met dit voorstel de aloude tegenstellingen in de Vlaamse Rand opnieuw op te poken. Dat zal uiteraard zonder gevolg blijven. Er zal geen vierkante centimeter Vlaamse grond meer opgaan in het Brussels Gewest. Dit toont enkel aan dat de demografische druk in de Rand en integratie-onwil bij veel Franstaligen een probleem vormt dat we moeten aanpakken. Dat is niet alleen een principiële kwestie, maar ook een praktische: niemand is gebaat met een uitbreiding van het Brusselse bestuursmodel.”

Het Vlaams Belang wil de rollen desnoods omdraaien. “De Brusselse regering maakt er al sinds 1989 onophoudelijk een potje van. Begrotingstekorten, criminaliteit, vervreemding… Men is misschien in Brussel beter gebaat met een volledig ander model, waarbij het hoofdstedelijk gebied, volgens zijn huidige grenzen, als tweetalig gebied wordt geherintegreerd in het ééntalige Vlaanderen,” aldus Bob De Brabandere. “Dat zou, indien met duidelijk alle pro’s en contra’s aan de Brusselaars communiceert, misschien ook een interessant referendum opleveren.”

Lees ook: https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-verzet-zich-tegen-brusselse-uitbreidingsplannen-van-defi/