Het inferno dat afgelopen zomer uitbrak in de zorghoeve van het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus in Roosdaal, liet niemand onberoerd. Ook het Vlaams Belang niet. Militanten en mandatarissen van de partij trokken afgelopen maand verscheidene keer de boer op met soep en chocomelk, waarbij vrije giften konden worden gedaan om de getroffen kinderboerderij financieel te steunen. De actie bracht 2.500 euro op.

Dat bedrag werd vandaag overgemaakt door Vlaams parlementslid Klaas Slootmans en provincieraadslid Kris Peeters. “De mensen van De Hoeve doen buitengewoon belangrijk werk. De tragische brand deed ons nog meer beseffen wat het maatschappelijk belang is van dergelijke initiatieven.” De Hoeve is een boerderij waar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking de kans wordt geboden om aan zinvolle dagbesteding te doen in relatie met mens, dier en natuur.   

“Elk jaar kiezen we een goed doel in het kader van de campagne ‘Een hart voor onze mensen. Na de brand van afgelopen zomer, was de keuze snel gemaakt. Het is een kleine druppel, maar vele beetjes maken een grote”, aldus nog Kris Peeters.   

Persbericht HLN

Kris