Het Vlaams Belang is niet te spreken over “de knotsgekke onderwijsplannen” van Groen. Die partij wil dat allochtone kinderen in hun eigen taal les kunnen krijgen in het Vlaamse onderwijs, zoals het Arabisch of het Turks, en dat deze mogelijkheid wettelijk wordt verankerd. “Demografisch-electoraal populisme dat louter dient om allochtone kiezers te winnen, niet om leerlingen met een migratie-achtergrond te helpen, laat staan integratie te bevorderen of de multiculturele samenleving te doen werken”, zo meent Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). Zijn partij wil net dat het Nederlands ook als exclusieve omgangstaal – op de speelplaats en in de gangen – in ons onderwijs wettelijk wordt vastgelegd.

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman zweert bij hoog en laag dat het gebruik van de thuistaal door allochtone leerlingen in de klas nuttig is en wil het gebruik van niet-Nederlandse talen zelfs in het onderwijs wettelijk verankeren. Het Vlaams Belang betwist die visie echter en beschuldigt Groen ervan om met “links populisme” de grote allochtone leerlingenpopulatie te willen utiliseren voor electoraal nut, in de hoop dat hun ouders bij de volgende verkiezingen een bolletje naast Groen zullen kleuren.

Vlaams Belang: “We mogen ons stilletjes aan eens afvragen hoe lang we nog bijzonderheden gaan organiseren voor allochtonen, zeker als het om de derde of vierde generatie gaat”

“De studies waar Meuleman zich op baseert hebben veelal betrekking op Angelsaksische voorbeelden met migranten uit betere kringen”, laat Laeremans weten. “In Gent hebben ze dat echter in de praktijk eens geprobeerd en daar was er geen verbetering te bemerken in het Nederlands van de migrantenkinderen. In plaats van de thuistaal te promoten in het onderwijs, moet men dus veeleer de Nederlandse taal in de thuissituatie promoten. Dat bewees de Pisa-studie uit 2018 en daar wees onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) ook op. Het lijkt dus eerder te gaan om demografisch-electoraal populisme dat louter dient om allochtone kiezers te winnen, niet om het doen slagen van integratie, laat staan leerlingen met een migratie-achtergrond te helpen.”

Sterker nog: het Vlaams Belang ziet in de pamperingspolitiek van Groen en andere partijen net een de problemen van deze multiculturele samenleving. “We mogen ons stilletjes aan eens afvragen hoe lang we nog bijzonderheden gaan organiseren voor allochtonen, zeker als het vaak gaat om kinderen van de derde of vierde generatie”, zo voegt Laeremans nog toe. “Duizenden en duizenden kinderen spreken in steden als Gent en Antwerpen exclusief een vreemde taal thuis. Er mag hier gerust meer engagement komen van allochtone ouders. Nederlands is een van de belangrijkste sleutels tot succes in onze gemeenschap. Niet Turks of Arabisch.” 

Concreet vraagt het Vlaams Belang nét het tegenoverstelde van Groen: namelijk dat het Nederlands wettelijk verankerd wordt in ons onderwijs, niet langer alleen als instructietaal in de klaslokalen, maar ook als omgangstaal op de speelpleinen en in de gangen. “Want de ‘thuistaal’ in Vlaanderen, zijnde dus de taal om zich hier thuis te kunnen voelen, is het Nederlands.”

Jonas Naeyaert Persverantwoordelijke