Op de zogenaamde fietssnelweg tussen Halle en Brussel (F20) ter hoogte van het Sas van Ruisbroek werden onlangs de voorrangregels aangepast. Oorspronkelijk, onmiddellijk na de aanpassingswerken, kregen de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg voorrang op alle verkeer.

Na een korte testfase besliste het gemeentebestuur terecht om de situatie bij te sturen. Omwille van de slechte zichtbaarheid, omgevingsfactoren en de wegstructuur ontstonden gevaarlijke situaties die bovendien ongeziene autofiles veroorzaakten, bovenop de reeds bestaande verkeersopstoppingen in en rond Ruisbroek. In het belang van de zwakke weggebruikers en voor een verbetering van de mobiliteit werd beslist dat de gebruikers van de zogenaamde fietssnelweg best eventjes zouden vertragen en indien nodig zouden stoppen bij het naderen van het Sas van Ruisbroek. 

‘Dit is de beste oplossing voor zowel de fietsers, als voor de automobilisten. Hier primeert de doelstelling ‘veiligheid voor iedereen’’ aldus VB-gemeenteraadslid Eddy Longeval. ‘Zelfs bij de minste, onopzettelijk impact heeft de zwakke weggebruikers altijd de grootste schade, en precies dat willen we ten stelligste vermijden!’

De lokale afdelingen van Groen in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw lanceerden onlangs een petitie om verkeerslichten te eisen aan dit kruispunt. Iets waarmee Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw absoluut niet akkoord gaat. ‘Nog meer verkeerslichten betekenen nog meer stilstand, bovendien garanderen extra verkeerslichten niet automatisch meer veiligheid’ aldus Longeval. Als tegenreactie startte Vlaams Belang zelf een petitie met de vraag om de huidige situatie te behouden. Meer info op: https://www.petities.com/geen__voorrang_voor_fietser_aan_het_sas_van_ruisbroek_vlot_verkeer_voor_iedereen

Persaandacht in Het Laatste Nieuws

Persaandacht in Het Nieuwsblad (opgelet: betaalartikel)