Het was een bewogen gemeenteraad ivm. handel en het nut van de city-manager. Tienen Vooruit lijstte de kostprijs op, Vooruit ( Ex-SP-A ) deed er nog een schep bovenop, en VB nam een kordaat standpunt in over het nut van de city – manager, en de samenwerking tussen beleid en oppositie.

Het antwoord van de Schepen was beledigend voor alle oppositiepartijen, zeker niet to the point, en werd dus ook niet in dank aanvaard. VB en Tienen Vooruit wensen deel te nemen aan de stuurgroep ivm. het terug op kaart zetten van onze stad. VB benadrukte voor de zoveelste keer dat, als het over onze stad gaat, er niet 20 ( meerderheid ), maar 31 raadsleden zijn, die allen begaan zijn met het lot van de stad.

Samenwerking lijkt echter voor de meerderheid niet opportuun. Schrik om toe te moeten geven dat ze verkeerd bezig zijn, of dat ze morsen met het geld van de belastingbetaler? De schepen van handel en middenstand haalde aan dat het huidige handelscentrum ook door hetzelfde onderzoeksbureau werd in kaart gebracht. Niets is minder waar: het was een voorstel van de heer C. Hendrickx ( Tienen Vooruit ), en van mijzelf ( VB ) in de commissie.

Alleen ontving het enquêtebureau daarvoor enkele duizenden Euro’s, waardoor we ons de vraag mogen stellen of wij ook een factuur mogen indienen, voor een symbolische Euro? Er zijn genoeg raadsleden met voldoende kennis om het geld voor een city – manager of onderzoekbureau te sparen. Misschien dat de 1ste schepen de opcentiemen nog eens kan verhogen om hun fantasietjes te kunnen bekostigen? Het is waarschijnlijk niet zo, maar het lijkt er in elk geval op, dat niet nader te noemen beleidvoerders niet in staat zijn eigen beslissingen te nemen.

Als U het ganse debat wil zien, kan U dat via de site van de stad Tienen, waar U de streaming van de GR kan terugvinden.

Joël Dereze, fractieleider / voorzitter Vlaams Belang Tienen