“Vlamingen dreigen rariteit te worden in de Rand”

Klaas Slootmans: “De blijvende exodus uit Brussel in combinatie met een aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden”

Afgelopen zaterdag blies het Vlaams Belang verzamelen in faciliteitengemeente Drogenbos voor een wandeling doorheen het hart van de Vlaamse Rand. Een 50-tal leden, sympathisanten en parlementsleden doorkruisten er de groene long rond Brussel om e r gestalte te geven aan de Gordelgeest ‘groen en Vlaams’.

Het groene en Vlaamse karakter staat immers hoe langer hoe meer op de helling, vindt de Vlaams-nationale partij. “De blijvende exodus uit Brussel in combinatie met een aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden”, klinkt het bij Vlaams parlementslid Klaas Slootmans.

Zo blijkt uit nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken dat zowat 60 procent van de verhuizende Brusselaars zich in de Rand vestigt en dat verontrust de Vlaams-nationalisten. “Onze streek ondergaat in sneltreinvaart een ware gedaantewisseling met als gevolg minder open ruimten, meer vervreemding en verstedelijking en een verregaande ontnederlandsing”, aldus Slootmans. “De gevolgen op het vlak van grond- en woonprijzen, mobiliteit, onderwijs en verenigingsleven zijn alarmerend. Zowat alle indicatoren staan op rood. Zo spreekt in 17 van de 19 randgemeenten een meerderheid van de gezinnen waar afgelopen jaar een kind werd geboren geen Nederlands meer, is bijna de helft van de inwoners van vreemde origine en neemt de bevolkingsdichtheid – die in de Rand dubbel zo hoog ligt als in Vlaanderen – grootstedelijke proporties aan.”

Volgens de partij nadert het moment dat de Vlamingen in de Rand tot een minderheid worden verdrongen met rasse schreden. Een doembeeld dat de partij te allen prijze wil voorkomen. In de marge van de Gordel pleit de partij daarom voor doortastende maatregelen. “Naast een veel kordater immigratiebeleid op federaal niveau moet er dringend een vestigingsstop komen voor niet-Europese immigranten, een voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en een kordaat woonbeleid dat gemeentebesturen in staat stelt een specifiek aandeel kavels of percelen in woonontwikkelingen voor te behouden voor Vlaamse huishoudens. Dat laatste werd bovendien beloofd door minister Weyts (N-VA) bij zijn aantreden, maar bleef vooralsnog dode letter”, besluit Slootmans.  

PERSVERSLAG RINGTV

PERSVERSLAG HLN

PERSVERSLAG NB