In Tremelo-Baal heeft het Vlaams Belang aangeboden een coalitie van CD&V-NVA te steunen. Met de steun van Vlaams Belang zou deze coalitie een meerderheid hebben. Als tegenprestatie vroeg het Vlaams Belang geen schepenzetel of eender welk ander mandaat. Het enige wat wij gevraagd hebben is enkele belangrijke programmapunten te kunnen realiseren, onder meer het behoud van de Kalvenne en Geetsvondel. Voor het Vlaams Belang is de realisatie van ons programma immers belangrijker dan postjes of mandaten

Felix Strackx
Gemeenteraadslid Vlaams Belang Tremelo