De ondoordachte want nergens op gebaseerde tweede sluiting van onze horeca dreigt een economisch en sociaal bloedbad te worden. Dit land telt meer dan 135.000 tewerkstellingsplaatsen in de horeca. Vlaams Belang gemeenteraadslid Alain Verschaeren: “Het Vlaams Belang Tremelo-Baal steunt volop onze horeca en diende daarom voor de volgende gemeenteraad een voorstel in om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020 voor horeca-instellingen te schrappen.”

Onze horeca is een onmisbare schakel in het sociale leven van de gemeente. Het is een plaats van ontmoeting en gesprek, maar vaak ook de thuishaven van ontelbare clubs en verenigingen die elkaar treffen in één of ander lokaal café. Daarnaast maakt onze horeca onmiskenbaar deel uit van de charme en de aantrekkingskracht van Tremelo-Baal.

Tremelo kent tientallen restaurants, tavernes, cafés, … die door de nieuwe verplichte sluiting opnieuw zwaar getroffen worden. Vanuit de federale en de Vlaamse overheid worden er ondersteunende maatregelen getroffen, maar deze zijn helaas niet voldoende.

Ook de lokale besturen moeten nu hun duit in het zakje te doen, met het nemen van liquiditeitsmaatregelen die onze lokale horeca moet in staat stellen om deze corona-crisis te overleven.

Daarom stelt het Vlaams Belang voor dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2020 voor horeca-instellingen zouden worden kwijtgescholden. Gemeenteraadslid Nadia Van Beughem (Vlaams Belang): “Dit betekent voor de gemeente zelf slechts een marginale kost, maar zal ontegensprekelijk een duwtje in de rug van onze lokale horecaondernemers zijn, en een onmisbaar signaal dat de gemeente inderdaad volop achter haar horeca staat en deze zal blijven steunen waar mogelijk.”

Stijn HIERS

Fractiesecretaris Vlaams Belang – Kamer van Volksvertegenwoordigers

Perswoordvoerder Vlaams Belang Tremelo-Baal

Huis der Parlementsleden – lokaal H.OL.21

0477/854.435