De plannen van de gemeente Tremelo-Baal om de gemeentelijke loodsen te renoveren zijn begrijpelijk en nodig, maar de gemeente dient eveneens een oplossing te vinden voor duivenbond De Zwaluw die er momenteel onderdak vindt, zo laat het Vlaams Belang Tremelo-Baal weten.

De gemeentelijke loodsen zijn momenteel in dusdanig slechte staat dat renovatie zich opdringt, dat staat buiten kijf” stellen Alain Verschaeren en Nadia Van Beughem, gemeenteraadsleden voor het Vlaams Belang. “Of dit een renovatie van 750.000 euro moet zijn dat is een andere vraag, gezien de stilaan penibele financiële situatie waarin de gemeentefinanciën zich bevinden.” Maar het Vlaams Belang dringt er bij de gemeente ook op aan om zo spoedig mogelijk een aanvaardbare oplossing te vinden voor de lokale duivenbond die momenteel onderdak vindt in deze loods. “Zeker tegen wanneer in het voorjaar het duivenseizoen opnieuw begint zou er een definitieve oplossing moeten zijn” stelt de Vlaams-nationalistische partij.

De duivensport is al lang een onderdeel van de Vlaamse volkscultuur, en ons land mag met recht en reden de bakermat van de duivensport worden genoemd. In 1820 was er reeds een prijsvlucht Londen-Antwerpen en vijf jaar later werd in Antwerpen de eerste duivenmaatschappij ‘De Graanappel’ opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog is de populariteit van de duivensport in België enorm gegroeid, tot wel 200.000 actieve duivenliefhebbers. De jongste decennia daalt dat cijfer stevig, tot vandaag naar schatting een goede 20.000. Daarom alleen al is het belangrijk dat de lokale overheden een steentje bijdragen tot het in stand houden van deze Vlaamse volkssport. Temeer ook daar duivenbonden, in tegenstelling tot vele andere sportclubs, weinig tot geen inkomsten kunnen genereren uit sponsoring, entreegelden of cafetaria-werking.

Het Vlaams Belang roept het gemeentebestuur dan ook op om deze mooie, Vlaamse traditie in onze gemeente te blijven ondersteunen, en dus zo snel als mogelijk werk te maken van een nieuw onderkomen voor De Zwaluw”, aldus Verschaeren en Van Beughem.

Stijn HIERS

Persverantwoordelijke Vlaams Belang Tremelo-Baal

0477/854.435