Dat dit RUP Kalvenne er moest komen stond in de sterren geschreven. Tijdens de gemeenteraad van 18 mei werd het definitieve RUP en onteigeningsplan jammer genoeg goedgekeurd.

Het Vlaams Belang heeft bij monde van gemeenteraadslid Alain Verschaeren dit RUP niet goedgekeurd. Volgens hem zijn de negatieve gevolgen voor Tremelo te groot en werd er niet voldoende rekening gehouden met de ingediende bezwaren en de wil van de burger.

Onder andere mobiliteit, parkeerbeleid, onduidelijkheid over het aantal woningen, een sociale woonwijk met alle gevolgen van dien en het verdwijnen van het groene landelijke karakter van onze gemeente zijn voldoende redenen voor het Vlaams Belang om dit RUP niet goed te keuren. Nog volgens Vlaams Belang zijn er naar te weinig alternatieven voor de sporthal gezocht. Inspraak van de burger was hier ook nihil! Willen de burgers wel betalen voor een sporthal?

Sommige vinden dat dit RUP de minst slechte keuze is, maar voor Vlaams Belang moet men altijd gaan voor het allerbeste en dat is in dit geval het vrijwaren van de Kalvenne dichtbij het centrum van Tremelo!

Alain Verschaeren, fractieleider Vlaams Belang Tremelo

0474/69.10.70 – alain.verschaeren1@telenet.be