Het gemeentebestuur van Tremelo-Baal begint zich meer en meer te gedragen als een plat belastingbestuur, zo stelt het Vlaams Belang Tremelo-Baal in een reactie op de zoveelste belastingverhoging die de inwoners van de gemeente binnenkort door de strot geramd krijgen.

Op de volgende gemeenteraad wil de CD&V-Groen-N-VA-meerderheid een “Verhaalbelasting op de verwerving van de zate van de openbare weg voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025” invoeren. In mensentaal gaat het om een belasting die door de buurtbewoners moet worden betaald bij de aanleg en de verbetering van wegen, riolen en trottoirs. Het is een oude belastingvorm die nu door het gemeentebestuur van Tremelo-Baal weer wordt opgediept om de rampzalig-diepe putten van jarenlang fiscaal wanbeheer wat te dempen.

Al in 2011 spoorde toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) de Vlaamse gemeenten aan om de belasting op zate af te schaffen. Hij formuleerde dit advies in de rondzendbrief rond gemeentefiscaliteit. Heel wat gemeenten en steden gingen daar op in. In 2016 nog verklaarde de N-VA daarover: “Ik hoop dat ook de 37 gemeenten overblijvende gemeenten gaan inzien dat deze belasting niet meer van deze tijd is.”

“Het is dan ook bijzonder cynisch dat het in Tremelo onder een N-VA schepen voor openbare werken is, dat deze totaal voorbijgestreefde belasting weer wordt heropgevist” zo stelt Vlaams Belang gemeenteraadslid Alain Verschaeren. “Het wordt hoog tijd dat de meerderheid eindelijk eens de tering naar de nering zet, en stopt met het blijven uitpersen van de bevolking. Om het voor één keer in het Frans te zeggen: on à déjà donné!”