Gemeenteraadslid Alain Verschaeren uit Tremelo hield tijdens de raadzitting een opmerkelijke tussenkomst inzake de gemeentelijk Eandis-deal.

Hieronder kan u zijn tussenkomst lezen, helemaal onderaan het persbericht.

“Voorzitter ik schets even de historiek.

Vroeger deed Electrabel zowel productie als distributie. Europa heeft beslist dat dit niet meer mocht vandaar dat de distributie nu door Eandis gebeurt.
Wie is Eandis? Eandis is eigenaar van 80% van het gas en elektriciteitsnetwerk. Eandis zelf is eigendom van 230 steden en gemeenten.
Eandis verwacht een blijvende behoefte aan financiering van kapitaalintensieve investeringen o.a in het kader van de energietransitie en de uitbouw van een “slim netwerk”( oude veroudert stilaan).
De VREG( Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas) wees Eandis op de toenemende schuldgraad en drong aan op vermindering ervan. Als gevolg van de uitverkoop van Electrabel is er nood aan bijkomend eigen vermogen.
Dus collega’s Eandis heeft geld nodig.

De gemeenten hebben tot tweemaal toe de kans gekregen om hun aandeel in het vermogen te verhogen en zo de solvabiliteit van Eandis te versterken. Dit is geen succesverhaal geworden zodat men andere mogelijkheden heeft gezocht. Op 27 april 2016 is in het Vlaams parlement een decreet aangenomen ( Vlaams Belang keurde dit niet goed) die deelname van een private partner mogelijk maakt. Er werd een private partner gevonden in het bedrijf State Grid Europe Limited ( SGEL).

State Grid zou een minderheidsparticipatie van 14% in het vermogen van Eandis Assets kunnen bekomen. State Grid betaalt ongeveer 840 miljoen euro!
Wie is State Grid? Het is de dochter van een Chinees megastaatsbedrijf met 1,7 miljoen werknemers en een omzet van 296 miljard euro. Het is het vijfde grootste bedrijf ter wereld!
Wil dat daarom zeggen dat het een goede deal is? Absoluut niet.

Die 14% geeft State Grid veel macht. Het bedrijf krijgt 3 bestuurders bij Eandis Assets waarvan 1 ondervoorzitter en 1 onafhankelijk bestuurder. Ook een lid en een waarnemer in het strategisch comiteé, HR comiteé en het auditcomiteé. Deze subcomités van de raad van bestuur zijn bepalend voor het gevoerde beleid.

Van de enorme meerwaarde die SGEL betaalt voor het belang in het beheer van het elektriciteits- en gasnet in zo’n 230 steden en gemeenten vloeit niets terug naar die steden en gemeenten. Eandis zal het geld vooral gebruiken om de uitkoop van Electrabel af te ronden. SGEL krijgt wel een deel van de betaalde meerwaarde terug en meer naarmate het bedrijf langer aan boord blijft. SGEL heeft recht op 14% van de uit te keren winst. Dit betekent een uitstroom van geld (meerdere miljoenen per jaar) naar China voor een activiteit die eigenlijk een publieke dienstverlening is

Wat wil het Vlaams Belang in deze ?

Energie ( gas en elektriciteit) maakt deel uit van de publieke dienstverlening en is essentieel voor de energiebevoorrading. Het zijn strategische sectoren die in Vlaanderen moeten verankerd blijven! Na de uitverkoop van Electrabel aan het Franse Suez mag er geen nieuwe uitverkoop komen aan de Chinezen. Er waren andere mogelijkheden waaronder het Vlaams Energiebedrijf. Deze kunnen een inspanning doen om fondsen te verwerven bij de industrie en de burgers. Een andere mogelijkheid is om de burgers een cent te laten verdienen door in te stappen in Eandis. Op een spaarboekje krijgen de mensen geen rente dus dit was een uitgelezen kans. Er staat trouwens ongeveer 260 miljard euro op de spaarboekjes ik ben er dan ook zeker van dat vele spaarders interesse hebben!!!

De laatste dagen rijst er veel twijfel over de deal tussen Eandis en State Grid. Maandag was er Bart Tommelein die zij over gevoelige info te beschikken en dinsdag was er de bewuste brief van de staatsveiligheid waarin gevraagd werd grote terughoudendheid te hebben in dit dossier om volgende redenen: 1.State Grid is een Chinees staatsbedrijf en de grote beleidslijnen worden uitgezet door de communistische partij. 2.het bedrijf heeft banden met de Chinese inlichtingendiensten. 3. Een dochterbedrijf ,NARI Group, werkt mee aan het Chinese satellietnavigatiesysteem Beidou.”Dat systeem heeft militaire toepassingsmogelijkheden en wordt gelinkt aan spionage”.

Ethisch gezien vind ik dat er geen akkoorden mogen worden afgesloten met landen waar een dictatoriaal regime aan de macht is.
Ik hoop de andere fracties ervan te overtuigen om tegen deze deal te stemmen en ik kijk in het bijzonder naar de collega’s van N-VA. Ik hoop dat zij net zoals het Vlaams Belang onze Vlaamse belangen zullen verdedigen!
Voorzitter ik sluit af met het volgende: Collega’s vergeet niet dat degene die dit goedkeurd onze Vlaamse strategische belangen verkwanselt en de rode loper uitrolt voor de Chinezen.”

Persmededeling: Chinezen baas!

Krijgen de Chinezen binnenkort een vinger in de pap voor wat betreft de distributie van elektriciteit en gas ? Daar lijkt het wel op na de goedgekeurde participatie van de dochter van een Chinees staatsbedrijf in Eandis door de gemeente Tremelo.
Gemeenteraadslid Alain Verschaeren pleitte alvast tegen de goedkeuring van de participatie door de gemeenteraad. Zijn vrees bestaat dat de Chinezen door allerlei wijzigingen in de statuten een steeds grotere vinger in de pap zullen krijgen en onder andere de stroomfactuur mee zullen bepalen. Vlaams Belang vreest vooral de procedures die in de overeenkomst zijn opgenomen waardoor de nieuwe partner, wanneer die niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, zijn ingebracht kapitaal kan terugeisen. Wanneer dit zou gebeuren, dreigen Eandis en dus ook de gemeenten en de consument hiervoor de rekening te betalen. Bovendien mogen we ook het strategisch belang van de energiesector niet vergeten. Wat nu gebeurt, is niets meer of minder dan andermaal een uitverkoop aan het buitenland. Na de uitverkoop van Electrabel naar Frankrijk dreigt nu ook Eandis in buitenlandse handen terecht te komen.
Vlaams Belang riep de andere fracties op om tegen het voorstel te stemmen, in het belang van de consument. SP.a en Groen volgden Vlaams Belang. CD&V, N-VA en Open VLD deden dat niet, waardoor de goedkeuring van de participatie door Tremelo een feit is. Vreemd is dat N-VA dit mee goedkeurde tegen de Vlaamse belangen in. Eens te meer hebben we nog geen lessen uit het verleden getrokken en hebben CD&V, N-VA en Open VLD de rode loper uitgerold voor de Chinezen!

Vlaams Belang Tremelo

AlainVerschaeren

Artikel in Het Nieuwsblad van 2 oktober jl. kan u hier terugvinden.