Het Vlaams Belang is niet te spreken over de koehandel die mogelijk op komst is rond het nieuwe nationale voetbalstadion. Blijkbaar wil minister-president Kris Peeters instemmen met de bouw van het nieuwe nationale stadion in Grimbergen indien Brussel zijn bezwaren zou intrekken tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) rond Uplace. Beide dossiers hebben nochtans weinig of niets met mekaar te maken, tenzij dan dat ze allebei voor een hoop extra autoverkeer naar de Vlaamse Rand zorgen en bijgevolg voor grote overlast.

Kris Peeters wil de situatie bovendien nog veel erger maken door het nieuwe nationaal stadion meteen ook te laten fungeren als thuisbasis van voetbalclub Anderlecht. Deze Brusselse club zou met andere woorden naar Grimbergen moeten verhuizen. De verplaatsing van deze grote tweetalige club vanuit Brussel naar Vlaanderen zou noch voor Anderlecht noch voor Grimbergen een goede zaak zijn.

Het Vlaams Belang is voorstander van een realistische invulling van Parking C, die op maat is gesneden van de Grimbergse en Vlaamse behoeften. We verwijzen hierbij naar de motie die hierover werd goedgekeurd door de Grimbergse gemeenteraad van 27 augustus 2008: “De gemeenteraad van Grimbergen is zich er terdege van bewust dat een project op de site van Parking C nooit de draagkracht van de wijde omgeving mag overstijgen.”

Wij blijven ons overigens afvragen hoe men een stadion van 12 tot 15 hectaren wil bouwen op een locatie waar, volgens de dwingende normen waaraan de Vlaamse overheid zichzelf heeft onderworpen, slechts 5 hectare stadsrecreatie mogelijk is.

Vlaams Parlementslid Joris Van Hauthem zal Kris Peeters hierover binnenkort ondervragen. Komende vrijdag vindt ook in het Brussels parlement een uitgebreid interpellatiedebat over deze kwestie plaats, waaraan Dominiek Lootens-Stael zal deelnemen.

Bart Laeremans
Senator