Dries Van Langenhove: “Dit project overstijgt de draagkracht van de buurt”

De plannen van Fedasil om in de Kattebroekwijk in Dilbeek een centrum voor 51 asielzoekers te vestigen valt op een koude steen bij Vlaams Belang. De partij broedt op juridische procedures en plant een protestactie.  

Wat al even in de lucht hing, werd gisteren bewaarheid. Donderdag stuurde Fedasil droog het bericht de wereld in dat ook Dilbeek zijn duit in het zakje moet doen bij het oplossen van de asielcrisis. Het gebouw waar het opvangcentrum in maart de deuren zou openen, ligt pal in de Kattebroekwijk, vlak aan de grens met het Brussels Gewest.

Volgens Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove overstijgt dit project dan ook de draagkracht van de buurt. “Het gaat om een voormalig jeugdheem, te midden van een woonwijk, met verschillende scholen in de directe omgeving. Dit is een aanslag op de veiligheid van de buurt en dus onaanvaardbaar.” Maar Van Langenhove heeft ook principiële bezwaren. “In België hebben we al een van de meest uitgebreide asielopvangsystemen van Europa. Het probleem is dan ook niet dat er te weinig asielcentra of opvangcentra, maar te veel asielzoekers zijn. In totaal werden er dit jaar al meer dan 20.000 asielaanvragen ingediend, dat is de totale bevolking van een middelgrote gemeente. Vol is vol.”

Kris Peeters, Dilbeeks gemeenteraadslid voor Vlaams Belang merkt bovendien op dat de gemeente vandaag reeds te kampen heeft met buitensporig veel grootstedelijke problemen als gevolg van de nabijheid van onder meer Molenbeek en Sint-Agatha Berghem. “Dilbeek is een gastvrije gemeente, maar op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel. Het absorptievermogen is niet bereikt, het is overschreden.” Peeters begrijpt dan ook niet dat het gemeentebestuur, onder leiding van N-VA, niet de minste krimp geeft tegen dit project, zeker gezien de ligging. “Het is onbegrijpelijk dat er bij het vestigen van asielcentra geen rekening gehouden wordt met de lokale situatie en de specifieke omgeving – en vooral zonder inspraak van de buurtbewoners. Men beslist dit boven de hoofden van de mensen, ongeacht de impact ervan.”

De partij laat alvast weten op de gemeenteraad een motie te laten stemmen om formeel verzet aan te tekenen tegen dit centrum. Eerder keurde ook de gemeenteraad van Boom een gelijkaardige motie unaniem goed. “Wij verwachten van alle partijen die het welzijn van de Dilbeekenaren nastreven, dat zij dit zullen steunen”, aldus Peeters. De partij kondigt daarnaast ook een grootscheepse protestactie en een petitie aan.