“Fundamentele aantasting van de burgerlijke vrijheden!”

Het Vlaams Belang Tremelo-Baal hekelt de praktijktesten die de Vlaamse regering wil organiseren en noemt ze een aanslag op de burgerlijke vrijheden. De partij roept de gemeente Tremelo op om niet mee te stappen in dit systeem dat een fundamentele aantasting van de burgerlijke vrijheden en een onaanvaardbare inmenging van de overheid in de persoonlijke levenssfeer van de burger is, en legt daarom donderdag op de gemeenteraad een voorstel ter stemming om de praktijktesten af te wijzen.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering (N-VA, Open Vld, cd&V) om steden en gemeenten te ‘begeleiden’ bij het organiseren van praktijktesten en er bovendien nog zelf te organiseren in heel Vlaanderen.  Het Vlaams Belang heeft zich altijd al fundamenteel gekant tegen praktijktesten. Volgens de Vlaams-nationalistische partij zijn praktijktesten een fundamentele aantasting van de burgerlijke vrijheden en een onaanvaardbare inmenging van de overheid in de persoonlijke levenssfeer van de burger. Voor het Vlaams Belang horen systemen waarbij via spionnen persoonlijke beslissingen van burgers onder de loep worden genomen – om die daarna te sanctioneren – eerder thuis in een totalitaire staat, maar niet in een democratie.

Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen. Maken zij de keuze om niet te verhuren aan bepaalde personen, dan zullen ze daar wel een reden voor hebben. Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, kiezen zij vaak voor zekerheid en vertrouwdheid. Verhuurders zullen kiezen voor de kandidaat die in hun ogen meest garantie biedt op het al bij al beperkte rendement van de verhuur. Dat heeft niéts met racisme te maken.” aldus Vlaams Belang gemeenteraadsleden Alain Verschaeren en Nadia Van Beughem.  “Daarenboven komen praktijktesten neer op ‘uitlokking’. Wanneer uitlokking wordt overwogen om criminelen te vatten, vindt men dit onaanvaardbaar, maar in de strijd tegen vermeende discriminatie worden fundamentele rechtsbeginselen blijkbaar vlot overboord gegooid.

Daarom vraagt het Vlaams Belang heel concreet dat de gemeenteraad van Tremelo-Baal de idee van praktijktesten afwijst, en zich dus niet inschrijft in het nieuwe systeem van uitlokking en verklikking dat door de Vlaamse regering op poten wordt gezet.