“Vlamingen dreigen minderheid te worden in eigen streek”

Zondag 4 september om 9u – Plantentuin Meise, hoek Nieuwelaan/Schapenbaan

Zondag 4 september blaast het Vlaams Belang met een 100-tal militanten verzamelen in Meise voor een actie op de 41ste editie van De Gordel. De partij vindt het hoogstnodig dat de oorspronkelijk Vlaamsgezinde grondgedachte van het evenement nieuw leven wordt ingeblazen. “Zonder beleidsommekeer is het game over voor de Vlamingen in de Rand”, klinkt het. 

‘SOS Vlaamse Rand’. Onder die veelzeggende slagzin trekt het Vlaams Belang zondag aan de alarmbel op de Gordel. De Vlaams-nationale partij maakt zich immers hoe langer hoe meer zorgen over het afkalvende Vlaams karakter van onze regio. “De steeds groter wordende exodus uit Brussel in combinatie met de aanhoudende immigratiestroom plaatst onze regio voor pertinente uitdagingen die hoe langer hoe onbeheersbaarder worden”, aldus Vlaams Belang-parlementslid Jan Laeremans, die tevens in de commissie Vlaamse Rand zetelt.

De partij wijst in dat verband op nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat het aantal ‘Brusselaars’ dat zich in de Rand vestigt een nieuw recordpeil bereikt. De gevolgen op de vastgoedprijzen, op onze open ruimten en op het Vlaams en streekeigen karakter zijn kolossaal. Indien er niet snel kordate maatregelen worden genomen, dreigen we in de praktijk een onderdeel te worden van het multiculturele en verstedelijkte Brussel. Het is pompen of verzuipen”, stelt Laeremans. “Zowat alle indicatoren staan op rood. In 17 van de 19 randgemeenten groeit een meerderheid van de kinderen op in een anderstalig gezin en quasi de helft van de inwoners is van niet-Belgische herkomst”.

“Er is nood aan een stroomstoot”

Volgens Laeremans heeft het kabbelende beleid van minister Weyts (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, nood aan een stroomstoot. “Men moet stoppen met homeopathische middelen toe te dienen voor een openliggende wonde. Integratieprojectjes hier, een cultuurcheque daar en wat Nederlands leren in de sportclub, dat zijn allemaal lovenswaardige initiatieven, maar structureel zet dat geen zoden aan de dijk. Er is nood aan een masterplan Vlaamse Rand, anders zal onze regio binnenkort alleen nog maar op papier Vlaams zijn, maar in de praktijk allerminst.”

Pleidooi voor centrumregio

Naast een veel kordater immigratiebeleid pleit de Vlaams Belanger voor een doorgedreven voorrangsbeleid voor Vlamingen op de woonmarkt. “In Scandinavië zien we dat dat zijn vruchten afwerpt”, klinkt het. Voorts pleit de partij voor de invoering van een centrumregio Halle-Vilvoorde, om zo meer middelen naar de Rand te brengen om de uitdijende grootstedelijke problemen te bekampen. “Vandaag worden wij als Vlaamse Rand misdeeld. Centrumsteden met een lagere verstedelijkingsgraad, minder anderstaligen en minder criminaliteit krijgen per inwoner een veelvoud aan middelen. “Het valt niet uit te leggen dat een Antwerpenaar goed is voor 1740 euro overheidsfinanciering, terwijl een inwoner uit de Rand slechts 264 euro ‘waard’ is”, besluit Laeremans.

Bericht Nieuwsblad zie: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220904_92824642