Filip Dewinter: “Na de Conventie van Genève zou dit wel eens het fatale pact kunnen zijn voor de Europese naties en volkeren”

Het Vlaams Belang haalt alles uit de kast in zijn strijd tegen het veelbesproken Verdrag van Marrakesh. De Vlaams-nationale partij wil dat het parlement zich over het dossier uitspreekt. Filip Dewinter diende daartoe een interpellatie in.

Gevreesd wordt echter dat de Conferentie van Voorzitters in de Kamer er alles aan zal doen om de schijnwerpers op het dossier zo veel mogelijk te verduisteren. Volgens Filip Dewinter, die het dossier op de voet volgt, is een plenair debat met een aansluitende stemming nochtans noodzakelijk. “Er zijn weinig dossiers waarover zo veel tegenstrijdige verklaringen zijn afgelegd binnen de meerderheid dan over het Verdrag van Marrakesh. De bevolking heeft recht op duidelijkheid.” En dat kan volgens het Vlaams Belang-Kamerlid enkel middels een actualiteitsdebat in het halfrond.

Het Verdrag zet volgens Dewinter “de landsgrenzen wagenwijd open en geeft ons nationaal migratiebeleid volledig uit handen. Na de Conventie van Geneve zou dit wel eens het fatale pact kunnen zijn voor de Europese naties en volkeren. Wie dit pact ondertekent, heeft geen poot meer om op te staan in de strijd tegen de ontwrichtende illegale immigratie naar ons land en bij uitbreiding ons continent.”    

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse meerderheidspartijen op zich te bezinnen en voor één keer te luisteren naar de stem van het volk. Volgens Dewinter lijdt het immers geen twijfel dat een overgrote meerderheid van de burgers fors gekant is tegen dit “zelfmoordpact”. Het Vlaams Belang startte intussen ook een petitie tegen het verdrag. Op enkele dagen tijd ondertekenden reeds 34.000 Vlamingen de petitie.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang