Actiecomité speelt met vuur door naar Raad van State te trekken
‘Autosnelweg’ vlak bij stadshart niet meer van deze tijd

Het Vlaams Belang neemt kennis van de standpunten van het Actiecomité ‘Noord Oost’ in verband met de vesten en de noordelijke Ring. Wij vernemen ook dat het actiecomité ‘alle Tiense politici’ zou hebben uitgenodigd om uitleg te komen geven op een ‘infovergadering’. Vlaams Belang heeft die uitnodiging in elk geval nooit gekregen. Anders hadden wij met veel genoegen – en in het hol van de leeuw – kunnen uitleggen waarom wij het manifest niet eens zijn met het actiecomité.

Eerst en vooral zijn wij – al jaren – voorstander van de noordelijke Ring. Die had er allang moeten liggen. Punt. Voor de verkeersafwikkeling rond Tienen, zeker van het zwaar vervoer, is die Ring onontbeerlijk.

Ten tweede zijn wij steeds principieel voorstander geweest van de herinrichting van de vesten. Men heeft van die vesten in de jaren ’70 haast een ‘autosnelweg’ gemaakt. De verantwoordelijken van toen gaven hun vergissing later toe. Wij willen weer een veilige, aangename groene boulevard.

Wel is het zo dat het Vlaams Belang felle kritiek heeft geuit op de volgorde van realisatie. Wij vonden (en vinden) het logisch dat eerst de Ring zou worden aangelegd en dan pas de vesten aangepakt. Maar het Vlaams Gewest besliste daar anders over. Dat is jammer, en zal wellicht tot gevolg hebben dat er voor een aantal jaren een verkeerscongestie ontstaat. Dat was te vermijden geweest, maar het is nu niet anders.

Toch wensen wij het kind niet met het badwater weg te gooien. Zowel de Ring als de nieuwe vesten zijn nodig. Daarom vinden wij het onbegrijpelijk dat een actiecomité naar de Raad van State trekt op een moment dat het Vlaams Gewest dubbel wil investeren in onze stad. Dat is spelen met vuur: voor men het weet, worden we meegesleurd in een juridisch kluwen dat jaren aansleept. Daar is de stad Tienen absoluut niet mee gebaat. En het algemeen belang ook niet.

Wim Van Dijck
Vlaams volksvertegenwoordiger