Het Vlaams Belang roept de Belgische regering op om een veto te stellen tegen de nieuwe EU-plannen. Het Vlaams Belang heeft namelijk “met verbijstering en verontwaardiging” kennis genomen van het bericht – afkomstig uit Europese diplomatieke kringen – dat de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten uitgerekend nu een akkoord hebben bereikt om in opvolging van ‘Operatie Sophia’  opnieuw marineschepen naar de Middellandse Zee te sturen. 

De nieuwe missie ‘Irini’ zou moeten toezien op de naleving van het wapenembargo tegen Libië en bovendien worden ingeschakeld in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit die verantwoordelijk is voor de illegale immigratie – lees: de mensensmokkel. 

Vlaams Belang vreest nieuwe ‘watertaxi’ richting Europa, midden in de coronacrisis

“Het Vlaams Belang wil er echter aan herinneren dat de ter ziele gegane ‘Operatie Sophia’ met precies dezelfde doelstellingen werd opgestart, met precies het tegenovergestelde resultaat”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang-fractie). “De wapensmokkel naar Libië ging onverminderd voort, wat ook niet hoeft te verbazen aangezien de meeste wapens niet over zee, maar over land of via de lucht het land worden binnengesmokkeld. Uiteindelijk heeft deze missie de mensensmokkelaars alleen maar in de kaart gespeeld, de illegale immigratie naar Europa duidelijk aangemoedigd, en tot overmaat van ramp gezorgd voor een toename van het aantal verdrinkingsdoden.“

Het Vlaams Belang vermoedt dat de hernieuwde missie precies dezelfde effecten zal hebben. De verzekering dat de Europese marineschepen deze keer ‘niet op de centrale migratieroutes zullen opereren’, maar in de buurt van Benghazi of het Suezkanaal, slaat verder nergens op, zo vindt de partij. “Zodra het bericht rondgaat dat er opnieuw schepen opereren die de kans op een overzet naar Europa quasi garanderen, zal het niet lang duren voor de immigratieroutes zich verleggen en ook deze missie in de praktijk zal verworden tot wat de vorige was: een watertaxi richting Europa – met alle gevolgen van dien.” 

Het Vlaams Belang roept de Belgische regering dan ook dringend en uitdrukkelijk op dit akkoord niet te bekrachtigen, maar integendeel haar veto te stellen.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer