Vlaams Belang wil dat Vlaanderen de middelen voor Vlabinvest verhoogt tot minstens 25 miljoen euro, om het investeringsfonds in staat te stellen meer woningen te realiseren in de brede Vlaamse rand rond Brussel. Dat heeft Klaas Slootmans, lijsttrekker in Halle-Vilvoorde voor de provincieraadsverkiezingen woensdag gezegd tijdens een persontmoeting.

De grond- en woonprijzen in Halle-Vilvoorde zijn met 280.000 euro voor een gemiddelde woning momenteel de duurste van het hele land. Vlaams Belang schrijft dit onder meer toe aan het toenemend aantal migranten dat zich vanuit Brussel in de regio komt vestigen. Omdat er wegens de hoge prijzen alsmaar meer Vlamingen verhuizen wil men meer middelen voor Vlabinvest, dat momenteel ondermaats presteert. “Sinds haar oprichting in 1992 werden er gemiddeld 46 woningen per jaar gerealiseerd. Dat zijn er minder dan twee per gemeente en per jaar in het 39 gemeenten tellend Vlabinvestgebied”, aldus Slootmans. Vlaams Belang pleit er verder voor dat Nederlandstalige leerlingen absolute voorrang krijgen in het Nederlandstalige onderwijs in de rand en maatregelen om de ‘islamisering’ van de regio een halt toe te roepen. Zo wil de partij niet weten van de erkenning van nieuwe moskee├źn. Verwijzend naar de economische schade door files wil de partij meer investeringen in nieuwe wegeninfrastructuur zoals de aanleg van de missing link van de zuidelijke Brusselse ring tussen Oudergem en Drogenbos. De partij verzet zich voorts tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport. Men kant zich ook tegen de de asociale en ondoordachte manier waarop momenteel lage emissiezones worden ingevoerd en het verhogen van de bouwlagen, omdat dit de aantrekkingskracht op Brusselse uitwijkelingen nog zal verhogen. Tot slot wordt aangedrongen op de uitbouw van een volwaardig en autonoom gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde en extra veiligheidsmaatregelen in de provinciedomeinen.