“Minstens moeten deze week álle bewoners en álle personeelsleden getest worden”

Nu uit sterftecijfers en noodkreten van zorgpersoneel blijkt dat de situatie in onze woonzorgcentra heel wat ernstiger is dan werd toegegeven, eist het Vlaams Belang de onmiddellijke activering van een noodplan onder leiding van de Vlaamse minister-president. Dit noodplan moet prioritair werk maken van medisch beschermingsmateriaal en grotere testcapaciteiten. De partij wil op die manier de ouderen en het personeel in woonzorgcentra beschermen.

Uit tot voor kort verholen cijfers blijkt dat het aantal slachtoffers van het coronavirus in onze woonzorgcentra snel oploopt. Minstens 619 bewoners zouden reeds gestorven zijn. Minstens 3.000 bewoners blijken verder besmet te zijn. Allicht ligt het werkelijke aantal door een totaal gebrek aan testen nog hoger. Indien niet snel wordt ingegrepen, dreigt een groot deel van de bewoners te sterven door het coronavirus, zo vreest het Vlaams Belang.

“Het Vlaams Belang waarschuwt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) al weken voor drama’s in de woonzorgcentra door uitbraken van het virus aldaar”, vertelt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), die de commissie Welzijn voorzit. “En al weken wordt er door zorgpersoneel gevraagd naar afdoend beschermingsmateriaal en meer testkits om minstens te weten welk zorgpersoneel en welke ouderen besmet zijn in plaats van enkel te testen bij vertoon van symptomen. En nu stellen we vast dat er nog steeds onvoldoende werk van werd gemaakt.” 

Vlaams Belang: “Minstens moeten deze week álle bewoners en álle personeelsleden getest worden”

Het Vlaams Belang vindt de aanpak van de afgelopen weken dan ook “niets minder dan hallucinant. Wekenlang werd de ernst van de situatie in de woonzorgcentra onderschat omdat de correcte sterftecijfers niet werden bekendgemaakt”, zo zegt ook fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang). “En dat terwijl de woonzorgcentra verantwoordelijk werden gemaakt voor de medische zorg aan ouderen die conform de instructies niet meer naar de ziekenhuizen werden gevoerd. Een taak waar ze anderzijds allerminst voldoende voor werden voorbereid. Dat is te gek voor woorden.”

Het Vlaams Belang vindt de levering van 11.000 testkits dan ook minder dan onvoldoende. “In onze Vlaamse woonzorgcentra wonen immers 80.000 ouderen en werken zo’n 50.000 personeelsleden. Dat wil zeggen dat nog geen tien procent kan worden getest”, klinkt het tot slot. De partij vraagt de Vlaamse regering om onmiddellijk een noodplan te activeren waarvoor minister-president Jan Jambon (N-VA) zelf bevoegd moet zijn en dat van de bescherming van onze ouderen in de woonzorgcentra een absolute prioriteit maakt. “Minstens moeten deze week álle bewoners en álle personeelsleden getest worden en moet er massaal beschermingsmateriaal en medische bijstand aan de woonzorgcentra worden geleverd. Geïnfecteerde ouderen moeten zo maximaal gescheiden worden van gezonde inwoners.”

Wim Van Osselaer, Fractiesecretaris