Toen de terreinen van de teloorgegane “hippodroom van Sterrebeek” in2000 verkocht werden en zouden “ontwikkeld” worden door Urbion, werd dat eerder positief onthaald. Urbion maakte het Sterea project op voor de site. De  verwaarloosde groene zone zou “geherwaardeerd”worden en toegankelijk worden voor het publiek. Er zou een golfterrein/club  “The National Golf Brussels (!)” gecreëerd worden met bijhorend clublokaal en wellicht nog enkele constructies met horeca of ontspanningsfunctie.

Later bleek dat Sterea toen eigenlijk bedongen had dat op de terreinen ook woningen mochten worden gebouwd. In ijltempo werden de laatste jaren zo ‘n 200 afgeschermde luxe woningen opgetrokken, bestemd voor een financiële elite. De eigenaars kunnen zelfs beroep doen op een dienst “conciërge privé” die al hun dagelijkse beslommeringen overneemt.

Dat volstond klaarblijkelijk niet en de Sterea projectleiders lieten weten de  plannen verder te willen uitbreiden. Naast een bureaucomplex zouden er 3 padel- en 6 tennisterreinen komen, benevens een hotel en een fitness- en wellnesscentrum. Dit naast het golfterrein. Voor de buurtbewoners was dit een stap te ver. De sfeer en het karakter van de wijk die stoelen op rust en natuur, zouden meer en meer worden  verkwanseld. De toegenomen (verkeers)drukte zal hinder, een afschrikking en een gevaar vormen voor wandelaars, fietsende kinderen  en ruiters van de nabije maneges. De toenemende geluidslast die padelterreinen teweegbrengen is intussen ook gekend.

De gemeentelijke vergunning voor de nieuwe plannen werd in eerste instantie  door de provincie  vernietigd. Op het openbaar onderzoek voor de aangepaste  plannen werd opnieuw met +- 400 bezwaarschriften gereageerd… Urbion gooit nu de handdoek in de ring en heeft het project intussen ingetrokken.

*Wij feliciteren de buurtbewoners voor hun alertheid en doorzettingsvermogen. Hun acties tonen aan dat goed georganiseerd en doordacht volksprotest resultaten oplevert. Ook betonbaronnen zijn niet almachtig. De Sterrebekenaren waren overigens niet aan hun proefstuk. In 2016 slaagden zij er in door massaal protest de inplanting van een Indonesische moskee in Sterrebeek te verhinderen.

*Wij blijven ons inzetten om Zaventem  n i e t  te doen opgaan in een grootstedelijk geheel en steunen elke actie die tot doel heeft het landelijk karakter en de groenzones en hun publieke functie te behouden en te beschermen.

LM