Vlaams-Brabanders gisteren in de plenaire Vlaams Parlement (J. Laeremans ‘onderwijs’, K. Slootmans ‘media’)

Jan Laeremans: “Mijn allereerste tussenkomst op het spreekgestoelte in de plenaire, over de arrogante sabotage-actie van de Franstalige gemeenschapscommissie tegen het Vlaams inschrijvingsdecreet en de voorrang voor Nederlandstalige leerlingen in Nederlandstalige scholen in Brussel.”

Zie ook via https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderi…/…/1364500

Klaas Slootmans: “Politieke afrekeningen, misbruik van overheidsmiddelen, intriges, vriendjespolitiek, belangenvermenging, corruptie,…Alle ingrediënten voor een nieuwe zondagavond fictiereeks op VRT: ‘Het huis van wantrouwen.’”

Zie ook hier en hier kan u een debat herbekijken over de VRT.