Vraag van Jan Laeremans

In de pers konden we lezen dat Vlaams-Brabant de hekkensluiter is qua groene energie. Dat zou blijken uit de cijfers van de Vreg. Over de oorzaken hiervan kregen we niet al te veel informatie. We hebben allicht minder grote industriƫle bedrijven, maar het zou interessant zijn om eens een grondiger analyse te bekomen.
Kan de deputatie ons meedelen of zij over meer gedetailleerde cijfers beschikt en of we dan een meer genuanceerde vergelijking kunnen maken met de andere provincies?
1) Liggen we bv. ver achterop wat zonne-energie betreft bij de particulieren?
2) Hoever staan we achter qua windenergie?
Heeft de deputatie al conclusies getrokken uit dit Vreg-rapport?

Antwoord:

De heer Olbrechts, gedeputeerde, zegt dat uit deze studie inderdaad blijkt dat de provincie Vlaams-Brabant achterop hinkt inzake de groenestroomcertificaten.
1. Windenergie:
De cijfers in de studie moeten echter genuanceerd worden. Deze dateren immers van eind 2011. Tot dan waren er slechts voor vijf installaties de nodige vergunningen afgeleverd. Dit aantal is ondertussen 36. Wat windenergie betreft is er bijgevolg een inhaalbeweging bezig. Anderzijds is het ook zo dat de provincie Vlaams-Brabant weinig troeven heeft, door de aard en de ligging, voor windenergieinstallaties.

Slechts 2,5% van het grondgebied is zeer geschikt voor het plaatsen van windturbines. In andere provincies is dit zelfs tot het drievoudige.
De deputatie dient het windplan Vlaanderen, de procedures en de wetgeving te volgen bij het afleveren van de vergunningen.

2. Zonenergie:
In Vlaams-Brabant zijn er geen grote zonneparken, zoals in de andere provincies. De particulieren daarentegen plaatsen wel veel PV-installaties in onze provincie. De verhouding tussen < 10 Kwh is 65% tegenover > 10 Kwh, 35%.
In de andere provincies ligt die verhouding anders: 52% tegenover 48%.

De provincie heeft aandacht voor hernieuwbare energie. Op de agenda van de raad staat een voorstel in verband met het plaatsen van zonnepanelen.