Vlaams Belang Dilbeek neemt akte van de overstap van gemeenteraadslid Jos Crabbe van CD&V naar openVLD. Door de overstap is de meerderheid gebroken en zitten de Franstaligen van UF in een zeer gunstige positie.

Na de lokale verkiezingen in 2012 werd er alles aan gedaan om openVLD uit de meerderheid te houden. Dat daarvoor 5 partijen nodig waren en dat het een zeer krappe meerderheid betrof, was bijzaak. Ambitie haalt het wel vaker van goed bestuur. Vlaams Belang Dilbeek stelt vast dat ook bij openVLD de partijbelangen zwaarder doorwegen dan goed bestuur. Door het bewust losweken van gemeenteraadslid Crabbe geven ze de franstaligen een mooi geschenk, aangezien ze bij stemmingen in de gemeenteraad de doorslag kunnen geven.

De Vlaamse belangen worden zoals steeds verkwanseld door mensen, zonder principes, voor het eigenbelang en/of partijbelang. Partijbelang van alle, maar dan ook àlle partijen die het zo democratische cordon sanitaire aanbidden. Krijgt de grootste fractie -NVA-, die op nationaal niveau alle Vlaamse eisen overboord gooit, zich lokaal opwerpt als de stoere verdediger van het Vlaams karakter van onze gemeente, en die het Vlaams Belang te vuur en te zwaard bekampt, niet stilaan spijt ons periodiek te hebben gekannibaliseerd?

Om goed te besturen moet men een overtuiging hebben en geen plat opportunisme of berekende meerderheden. Het Vlaams Belang Dilbeek maakt zich alvast klaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Nils Van Roy
Secretaris