Staatssecretaris Wathelet heeft dus “en stoemelings” de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen van de luchthaven van Zaventem aangepast. Dergelijke maatregelen passen perfect in de Franstalige Brusselse logica: Brussel en de even rijke Oostrand willen wel de lusten van de Zaventemse luchthaven, maar vooral niet de lasten. Die mogen gerust op vooral de Vlaamse Noordrand worden afgewenteld.

Daarmee wakkert Wathelet de communautaire discussie, die in 1999 met de paars-groene coalitie begon, rond de vluchtroutes van Zaventem opnieuw aan.

Het is nu aan de Vlaamse partijen binnen de federale regering om Wathelet de wacht aan te zeggen. Die eenzijdige beslissing kan niet door de beugel.

Maar ook de Vlaamse regering heeft boter op het hoofd. Het Vlaams regeerakkoord is duidelijk: “Wij zorgen voor een stabiel juridisch kader en gepaste afspraken met de federale overheid en het Brusselse gewest om de exploitatie van de luchthaven van Zaventem, in het kader van het START-project te laten gebeuren zonder onaanvaardbare hinder en gezondheidsimpact voor de omwonenden.” Bovendien moet men zorgen voor “Een billijke en evenwichtige verdeling van de hinder over de inwoners van het Vlaamse Gewest en deze in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.”

Dat is met deze maatregel allerminst het geval.

Bovendien blijven de geluidsnormen van het Brusselse Gewest ook het vrachtverkeer parten spelen. In de eerste helft van dit jaar zakte het vrachtvervoer vanuit Zaventem met liefst 15%, ten gevolge van de Brusselse geluidsnormen en vooral van het feit dat Brussels minister Vanhengel de boetes ook aan het innen is.

Het Vlaams Belang vraagt bijgevolg uiteraard dat de Vlaamse partijen in de federale regering Wathelet terugfluiten. Het Vlaams Belang vraagt ook eindelijk actie van de Vlaamse regering. Dat kan door de zaak hoogdringend te agenderen op het Overlegcomité, of door komende samenwerkingsakkoorden met de federale en de Brusselse regering op de helling te zetten. De Vlaamse regering heeft politieke mogelijkheden genoeg om ervoor te zorgen dat haar eigen regeerakkoord, de “billijke spreiding”, wordt gerespecteerd. Het kan niet langer dat de Vlaamse regering genoegen neemt met erbij te staan en er naar te kijken.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement