Vraag van Jan Laeremans

In de raadscommissie welzijn van 17/12/2013 (powerpointvoorstelling) lees ik dat er op pagina 10 staat: Wie zijn de woonwagenbewoners – NIET: “rondtrekkende dadersgroepen”

Graag kreeg ik er verduidelijking over hoe men tot deze stelling komt. Ik kon immers niet aanwezig zijn die dag.

1) Worden de identiteitspapieren van de doortrekkers steeds gecontroleerd en worden die vergeleken met die van “dadergroepen”
2) Worden er vingerafdrukken genomen van de doortrekkers, die door de politie vergeleken worden met deze “dadergroepen”?
3) Worden de nummerplaten van hun auto’s steeds gelinks aan de politionele databanken?
4) Zo niet, op welke manier is men er dan zeker van dat alle doortrekkers correcte medemensen zijn?

Antwoord

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 07.01.2014 i.v.m. de woonwagenbewoners

In antwoord op uw vragen kan ik u het volgende meedelen.

1. Worden de identiteitspapieren van de doortrekkers altijd gecontroleerd en worden die vergeleken met die van ‘dadersgroepen’?
2. Worden er vingerafdrukken genomen van de doortrekkers, die door de politie vergeleken worden met deze ‘dadersgroepen’?
3. Worden de nummerplaten van hun auto’s altijd gekoppeld aan de politionele databanken?
4. Zo niet, op welke manier is men er dan zeker van dat alle doortrekkers correcte medemensen zijn?

Het provinciebestuur heeft met de gemeente en de politie afspraken gemaakt om toe te laten dat de openbare orde en veiligheid goed worden bewaakt. Er is overleg met alle betrokkenen waar planningen, aandachtspunten en acties worden besproken.

Voor het doortrekkersterrein zijn een reglement en politiereglement (specifiek voor het doortrekkersterrein) van toepassing. De terreintoezichter gebruikt deze bij het beheer van het terrein.

Handelingen die in het kader van een onderzoek door de politie kunnen worden gesteld, worden duidelijk door de wet omschreven. De wet omschrijft ieders plichten maar vrijwaart ook de individuele rechten.

Het provinciebestuur engageert zich om met respect voor de gebruikers, de omwonenden en de bezoekers van het domein, het doortrekkersterrein zo professioneel mogelijk te beheren.

De nieuwe inrichting van het terrein (vanaf 2015) is daar een volgende stap. Deze nieuwe inrichting werd toegelicht in een vroegere raadscommissie.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie