Het Vlaams Belang 
is bekommerd om de verkeersveiligheid van onze kinderen nu het schooljaar opnieuw aanvangt. Veel kinderen en jongeren zullen terug met de fiets naar school gaan, maar ook het telewerk wordt versoepeld – het wordt dus drukker én gevaarlijker op de weg.“Er moet daarom extra ingezet worden op verkeerseducatie in de scholen bij het begin van het schooljaar”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers(Vlaams Belang).

In niet-coronatijden waren er van 2015 tot en met 2019 elk jaar gemiddeld zo’n 1710 verkeersongevallen met kinderen op weg naar of terug van de school. Hierbij waren jaarlijks gemiddeld 2.500 kinderen betrokken, dat zijn er 14 per schooldag. Voor het jaar 2020 was er een duidelijke daling inzake het aantal ongevallen in het woon-schoolverkeer ten opzichte van het vijfjaarlijkse gemiddelde in niet-covidtijden. In dat jaar waren er immers ook slechts 1.510 kinderen betrokken bij een ongeluk. In het licht van de sterk verminderde trafiek door de lockdown, het telewerk en in de tweede golf het halftijdse afstandsonderwijs, blijft dit echter een relatief hoog aandeel van 12 per schooldag.

De algemene ongevallencijfers voor 2021 voorspellen eveneens niet veel goeds. In Vlaanderen steeg het aantal ongevallen in het afgelopen voorjaar met 11% (van 8.585 in de eerste jaarhelft van 2020 naar 9.509 in diezelfde periode van 2021). Te vrezen valt dat het najaar van 2021 wel eens het gevaarlijkste van het afgelopen decennium zou kunnen zijn, klinkt het bij het Vlaams Belang.

“De verkeersveiligheid in het woon-schoolverkeer moet grondig aan bod komen tijdens start nieuwe schooljaar”

Volgens het Vlaams Belang moet er dan ook extra ingezet worden op verkeerseducatie in de scholen om onze kinderen veilig door het verkeer te loodsen in nasleep van de coronacrisis. “Dit om geen weerbotseffect te krijgen nu vanaf dit schooljaar iedereen weer voltijds naar school gaat”, reageert Beckers. “We moeten te allen prijze vermijden dat de ongevallenstatistieken blijven stijgen.” Ook het verkeersveiligheidsinstituut VIAS waarschuwt nu om extra voorzichtig te zijn en geeft bijkomende tips. Vooral de oudere jongeren moeten extra worden gesensibiliseerd. “De 16-18-jarigen moeten bewust worden gemaakt van de aandachtspunten en andere gebruikers op de weg. Zij zijn relatief gezien dan ook het vaakst betrokken bij woon-schoolongevallen”, verklaart Beckers. 

Daarnaast moeten ook volwassenen bij de les gehouden worden. Doordat volwassenen nu weer volop de baan zullen opgaan na anderhalf jaar thuiswerk, zal er ook meer gemotoriseerd vervoer zijn, stelt de partij. “We verwachten dan ook dat mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) ook ‘uit haar kot komt’ en zo snel mogelijk een grote bewustwordingscampagne organiseert”, besluit Beckers. “Ook eisen we op termijn een snellere uitvoer van de maatregelen die de meer structurele problemen aanpakken in het verkeer voor onze schoolgaande jeugd, zoals extra investeringen in fietsinfrastructuur en het wegwerken van zwarte verkeerspunten.”