Vorige week donderdag heeft de Rechtbank Leuven een verbod op straffe van dwangsom opgelegd aan bvba ARTWI om op de D’Hoogvorstkasteelsite te Herent de geplande zomer pop-up bar “Park Malt” op ter richten of op deze site ook maar enige horeca-activiteit te exploiteren. De bestuurders van bvba ARTWI, waaronder 1ste schepen Maarten Forceville (CD&V) werden tevens veroordeeld om, eveneens op straffe van dwangsom, alle door hen aangerichte natuurschade te herstellen.

Hiermee komt eindelijk een einde aan de politieke zelfbedieningspelletjes van burgemeester Astrid Pollers (N-Va) en haar 1ste schepen Maarten Forceville (CD&V).  Om haar 1ste schepen ter wille te zijn, nam de burgemeester een loopje met haar eigen gemeentelijk evenmentenreglement en leverde zij een volledig onrechtmatige vergunning af voor de exploitatie van zomer pop-up bar “Park Malt”.  Meer zelfs, om zijn illegale plannen waar te kunnen maken, schuwde 1ste schepen Forceville als medebestuurder van bvba ARTWI zelfs niet om op deze waardevolle kasteelparksite illegale boskaalkappingen en -uitdunningen te verrichten en verschillende kleine landschapselementen te vernietigen.

Nadat een groot aantal buurtbewoners zopas een kortgedingprocedure hadden ingeleid, heeft de rechtbank Leuven het gedrag van bvba ARTWI en 1ste schepen Forceville nu welletjes geacht en een exploitatieverbod uitgesproken.

De buurtbewoners hopen nu dat bvba ARTWI en deze 1ste schepen hun verantwoordelijk nemen en alle constructies die reeds werden aangevoerd snel zullen verwijderen worden zodat de natuur op deze kasteelparksite geen verdere schade oploopt en zich op termijn kan herstellen.

Mogelijk zal binnen het college van burgemeester en schepenen van Herent hierover nog niet het laatste woord gezegd zijn.

Vraag is immers in hoeverre Maarten Forceville onder deze omstandigheden nog langer kan aanblijven als schepen in Herent.

Naast de vaststellingen van de burgerlijke rechtbank van vandaag dat hij werkelijk alle geldende milieu- en vergunningsregels naast zich neerlegt, hangt hem immers ook nog een correctionele veroordeling boven het hoofd nu er een gerechtelijk onderzoek loopt naar  alle natuurschade die hij met zijn kompanen medebestuurders van bvba ARTWI op de D’Hoogvorstkasteelparksite intussen heeft aangebracht.

Een site die nota bene is opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed!

Wordt ongetwijfeld vervolgd.