Na meer dan 10 jaar lijkt het erop dat Vlaams Belang opnieuw zijn intrede zal maken in de Meisese gemeenteraad. Voormalig schepen van Milieu en Openbare werken Paul Van Doorslaer trekt de lijst van de Vlaamse-nationale partij.  

Van Doorslaer is allesbehalve een nieuweling in de Meisese politiek. In de vorige bestuursperiode bekleedde hij nog een schepenambt voor N-VA, maar trok daar in 2018 definitief de deur achter zich dicht.

Volgens Van Doorslaer heeft het N-VA-bestuur de verwachtingen allerminst ingelost. “Zowel op vlak van veiligheid als Vlaams karakter heerst er bij veel mensen ontgoocheling”, aldus de nieuwe lijsttrekker van Vlaams Belang. Met cijfers in de hand wijst Van Doorslaer op wat hij de gedaantewisseling van Meise noemt als gevolg van de migratiegolven uit Brussel en het buitenland. “Het gevolg is minder open ruimten, meer vervreemding en verstedelijking en een verregaande ontnederlandsing. Maar ook op het vlak van grond- en woonprijzen, sociale verdringing en onderwijs zijn de gevolgen alarmerend”, stelt Van Doorslaer. “Zowat alle indicatoren staan op rood”. Daartegenover staat een lijdzaam en passief gemeentebestuur dat eerder ondergaat dan tegengaat”, klinkt het.     

Ander speerpunt voor Van Doorslaer is een performanter mobiliteitsbeleid waarbij naast fietsers en voetgangers ook opnieuw rekening wordt gehouden met de autobestuurder. Tot slot moet voor Van Doorslaer het tanend vertrouwen in het bestuur opgekrikt worden door een adequatere communicatie met de burger met meer nadruk op inspraak.  

Andere namen geeft de partij voorlopig nog niet prijs, maar de lijsttrekker belooft alvast met enkele sterkhouders op de proppen te zullen komen.

Meer info:

Paul Van Doorslaer

0475 46 53 15  paul.vandoorslaer@outlook.com