Interview met Klaas Slootmans op Radio 2: klik hier

Klaas Slootmans: “Hoeveel indicatoren moeten er nog op rood staan vooraleer men ingrijpt?”

“Kinderen met minstens één Nederlandstalige ouder krijgen in de toekomst voorrang in scholen in de Vlaamse Rand rond Brussel.” Zo klonk het nog veelbelovend minder dan een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de kantoren van de Vlaamse regering. Het Vlaams Belang vroeg naar de stand van zaken. Het antwoord: een dergelijke voorrangsregeling komt er niet.

De voorbije jaren waarschuwden verschillende schooldirecties meermaals voor de massale instroom van anderstalige nieuwkomers. Zowat de helft van de leerkrachten noemde in een enquête van het weekblad Knack de aanhoudende instroom van anderstalige leerlingen “een zorgwekkende ontwikkeling.” Uit een enquête van Het Nieuwsblad bleek dan weer dat twee op de drie leerkrachten vindt dat de onderwijskwaliteit daalt als gevolg van de massale instroom van anderstaligen.

In de Vlaamse Rand geldt die bevinding des te meer. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat het aantal niet-Nederlandstalige leerlingen er nieuwe recordhoogten bereikt: 1 op 2 leerlingen in de Rand is anderstalig. In sommige scholen loopt dat cijfer zelfs op tot 8 op 10. Wetende dat er vanaf 1 op 10 anderstaligen sprake is van een significante daling van het onderwijsniveau, zijn dat hallucinante cijfers.

In Brussel bestaat al jaren een voorrangsregeling die hieraan tegemoetkomt. Door voorrang te geven aan Nederlandstaligen garandeert men het behoud van kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs. In september vorig jaar kondigde minister Crevits, geflankeerd door minister Weyts, aan om een dergelijke voorrangsregeling ook uit te werken in de Vlaamse Rand. Maar daar komt ze nu op terug omwille van ‘juridische redenen’.

Volgens Vlaams-Brabants Vlaams Belang-lijsttrekker, Klaas Slootmans – al jarenlang pleitbezorger van een dergelijke voorrangsregeling – pleegt de minister niet alleen woordbreuk, maar “laat zij de tikkende tijdbom van de anderstalige instroom in de scholen in de Rand rustig verder tikken”. “Hoeveel indicatoren moeten er nog op rood staan vooraleer men ingrijpt?”. Het gevolg staat in de sterren geschreven, aldus Slootmans: “Een blijvende achteruitgang van het onderwijsniveau in de Rand en een extra motivator voor jonge Vlaamse gezinnen om zich elders te vestigen.”