Het Vlaams Belang kent als partij een zeer ruime naambekendheid. Met het partijprogramma in zijn geheel is dat veel minder het geval: dat is grotendeels de schuld van onze tegenstanders en vooral van de media, die bewust slechts één onderdeel van ons partijprogramma (hoe belangrijk ook) in het licht stellen. Maar ook veel van onze kaderleden zelf hebben toch maar een vage kennis van de diverse deelgebieden van onze belangstelling.

Onder het motto “al spelende leert men” organiseert Vlaams Belang Vlaams-Brabant een vormingsquiz. De deelnemende ploegen zullen het hierbij tegen elkaar opnemen en hun kennis van het Vlaams-Belangprogramma en –standpunten testen. De quiz vindt plaats op vrijdag 25 November in jeugdcentrum  “’t JASS”, Alphaltcosite 20 te Asse (Nabij de Ring O) en begint om 20 uur.

De quiz bestaat uit tien delen met vragen over de volgende onderwerpen: geschiedenis van het Vlaams Belang en de Vlaamse Beweging, Vlaamse onafhankelijkheid en het vreemdelingenvraagstuk, criminaliteit en propere handenpolitiek, geschiedenis van Europa, Vlaanderen en de Nederlanden, de partijstructuren, Belgische en Vlaamse instellingen, algemene partijstandpunten, de politieke actualiteit en de (geschiedenis van de) lokale partijwerking. Het is een quiz op 100 punten.

Opdat het een geslaagde avond zou zijn, is het van belang dat iedere afdeling op zijn minst één ploeg van 3/4/5 deelnemers afvaardigt. Ik durf er dan ook op aan te dringen dat u aan deze ludieke maar leerrijke quiz deelneemt en zo uw afdeling naar de overwinning stuwt. U kunt zich ook individueel inschrijven. De organisatoren zullen u dan in een ploeg indelen. Om organisatorische redenen is het wel noodzakelijk dat u zich vooraf inschrijft bij het Eddy Longeval (0494 17 39 19).

Kom zeker af en kom kennismaken met alle andere kaderleden uit Vlaams-Brabant. Van Galmaarden tot Zoutleeuw.

Vriendelijke groeten,

Frédéric Erens, provinciaal voorzitter Vlaams-Brabant