Op dinsdag 11 februari stelde Suzy Wouters, Vlaams parlementslid, in de commissie Welzijn een vraag aan minister Beke over de hulplijn 1712, voor alle vormen van geweld. Via onderstaande link kan u het videoverslag bekijken.

https://www.vlaamsparlement.be/…/co…/1367007/verslag/1369355

De voorzitter
Mevrouw Wouters heeft het woord.

Suzy Wouters (Vlaams Belang)
Wereldwijd is partnergeweld de meest voorkomende vorm van geweld. Het treft dan ook heel wat gezinnen en komt voor in alle lagen van de bevolking. Partnergeweld kan worden gepleegd door mannen op vrouwen en vrouwen op mannen, door mannen op mannen en vrouwen op vrouwen. Het noodnummer van de hulplijn voor alle vormen van geweld is 1712. Ik gebruik het woord ‘noodnummer’, want voor veel mensen is het op dat moment echt een noodnummer. Dat nummer is er voor iedereen: slachtoffers, getuigen en daders. Professionele hulpverleners geven advies, raad en informatie, en verwijzen indien nodig door naar een centrum algemeen welzijnswerk (CAW), en als de persoon aan de telefoon in gevaar is, komen zij in actie. Het gesprek is gratis, discreet, de oproep verschijnt niet op de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent.

De hulplijn 1712 is op drie manieren te bereiken: via telefoon, mail of chat. Per mail is dat altijd het geval. Binnen de twee werkdagen krijg je normaal een antwoord. De chat is er enkel op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag van 17 tot 19 uur. Telefonisch is dat elke werkdag van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur. Wat mij hierbij opvalt, is dat slachtoffers op geen enkele manier de hulplijn kunnen bereiken na 19 uur en in het weekend.

Geweld is een groot probleem, dat zich niet alleen tijdens de kantooruren afspeelt. Het is dan ook wenselijk dat er snel werk van wordt gemaakt om deze hulplijn permanent open te stellen.

Minister, waarom is dit noodnummer niet de klok rond en in het weekend bereikbaar? Hoe evalueert u de bereikbaarheid van het noodnummer en de opvolging van de oproepen? Hebt u ter zake al klachten ontvangen? Plant u desgevallend initiatieven om de toegankelijkheid te verbeteren, zodat het noodnummer permanent bereikbaar wordt? Indien niet, wat is daarvan de reden?

De voorzitter
Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke
Collega, ik wil toch een misvatting rechtzetten. U hebt het over een noodnummer, maar 1712 is geen noodnummer. Het is een informatie- en advieslijn. Onderaan de infopagina op de website staat duidelijk dat er bij acuut gevaar moet worden gebeld met de politie of met een medische spoeddienst. Net omdat het dus niet om een noodnummer gaat, is er niet gekozen voor een permanente bereikbaarheid. Dit permanent van het benodigde personeel voorzien, zou sowieso veel meer kosten, omdat ervoor is gekozen om een provinciale structuur op te zetten. Dat was ook een bewuste keuze. Een provinciale structuur heeft immers het grote voordeel dat de 1712-hulpverlener een professional is uit de socialprofitsector, die met beide voeten in de praktijk staat, met een sterke kennis van de regionale sociale kaart. Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen.

Bovendien heeft in de periode oktober-december 2018 een proefproject gelopen met een uitbreiding van de openingsuren: één dag per week was dit tussen 17 en 19 uur bijkomend bereikbaar. De aanleiding was de vaststelling, op basis van de oproepenlijst na 17 uur, dat er veel oproepen voor 1712 werden gemist door het ontbreken van een avondpermanentie. Tijdens het proefproject werden toen slechts twaalf terechte oproepen geregistreerd. Andere oproepen waren niet-terechte oproepen. Ter vergelijking werd ook navraag gedaan naar het aantal doorverwijzingen door Tele-Onthaal in diezelfde periode: het zou gaan om negentien oproepen die werden doorverwezen. Er bleek dus een beperkte instroom van terechte oproepen te zijn, waardoor is beslist om de openingsuren van 1712 niet te verruimen.

Er wordt de mogelijkheid gegeven om een nummer op het antwoordapparaat na te laten, zodat iemand van 1712 zo snel mogelijk tijdens de openingsuren naar de oproeper kan bellen. Daarnaast werden wel de permanentie-uren van de chat uitgebreid. Die is bereikbaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17 tot 19 uur.

De voorzitter
Mevrouw Wouters heeft het woord.

Suzy Wouters (Vlaams Belang)
Minister, ik weet wel dat 1712 een hulplijn is maar ik haalde daarnet al aan dat het voor sommige mensen die bellen op dat moment toch een noodnummer is. Partnergeweld is een ernstig maatschappelijk probleem en het is essentieel om actie te ondernemen. Om de 3 dagen sterft er in België iemand aan de gevolgen van partnergeweld. Onderzoek toont aan dat de slachtoffers gemiddeld pas na 35 incidenten aangifte doen bij de politie. Dat betekent dat ze vaak 2 jaar in een gewelddadige relatie zitten voor ze hulp zoeken.

Bellen naar deze hulplijn is voor deze mensen een grote stap en op dat moment een noodkreet om hulp. In vier op vijf gevallen worden ook kinderen blootgesteld aan geweld. In drie van de vijf gevallen zijn zij ook zelf slachtoffer of medeslachtoffer. Vandaag stond er nog een groot artikel in de krant waarin stond dat de hulplijn twaalf oproepen per dag krijgt over kindermishandeling. Dat is slechts het topje van de ijsberg volgens de hulplijn.

Minister, ik blijf erbij dat het toch van groot belang is dat dit nummer vooral ook ‘s avonds en in het weekend, al is het maar voor enkele uren, bereikbaar is.