Een tijdje geleden verschenen er in de pers enkele artikels over “vreemde namen bij Belgische ontvangers Europese landbouwsubsidies”, bijvoorbeeld hier: http://www.clint.be/actua/vreemde-namen-bij-belgische-ontvangers-europese-landbouwsubsidies
Een verklaring hiervoor of een weerlegging heb ik nergens gelezen in de pers.
Ik vond ook een website BELPA, waarop je kunt zoeken naar ontvangers van Europese subsidies: http://www.belpa.be/pub/EN/data.html
Als je daar Vlaams-Brabant ingeeft, krijg je bv. Het Vlaams-Brabants Verbond van imkersverenigingen (33.461 € in 2011). Geef je provincie in, dan krijg je 62.988 voor de provincie Vlaams-Brabant. Geef je 3000 in als postcode, krijg je bijvoorbeeld ook een enorm bedrag van 27,930 miljoen euro voor “logistieke en administratieve veilingsassociatie”.

1) Bestaat er geen overzichtslijst van alles wat in de provincie in een bepaald jaar door Europa werd gesubsidieerd?
2) Hoe kunnen we nagaan wat daar (bv. op de website van Belpa) via de bemiddeling of tussenkomst van de provincie gebeurde en wat via andere kanalen verliep?
3) Weet de deputatie waarom die ene organisatie hierboven zoveel geld kreeg?

Hoogachtend,

Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 17.04.2013 i.v.m. Europese subsidies

Bestaat er geen overzichtslijst van alles wat in de provincie in een bepaald jaar door Europa werd gesubsidieerd?
Door de provinciale administratie wordt er geen dergelijke omvattende lijst opgemaakt. Ondanks onze ruime impact met onze Europese werking, is deze slechts een greep uit een aantal Europese programma’s waar wij expliciet taken van medebeheer of toeleiding uitoefenen. Daarnaast komen in diverse andere programma’s (sectorgericht) Vlaams-Brabantse actoren als begunstigde voor.

Hoe kunnen we nagaan wat daar (bv. op de website van BELPA) via de bemiddeling of tussenkomst van de provincie gebeurde en wat via andere kanalen verliep?
Gezien de complexiteit en aantal mogelijkheden kan dit enkel op relatief omslachtige wijze nagegaan worden: door het vergelijken van een zoekopdracht op dergelijke site met de provinciale cofinancieringsbesluiten en projectlijsten van de betrokken periode.

Weet de deputatie waarom die ene organisatie hierboven zo veel geld kreeg?
De provinciale administratie / deputatie is hiervan niet op de hoogte, omdat dit geen project is uit de door de provincie in medebeheer gevolgde programma’s, en ook niet door de provincie gevolgde sectorprogramma’s.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier