Vraag van Jan Laeremans

Na de lectuur van het antwoord op mijn vraag over subsidies aan huisvestingsleningen wou ik graag nog even dieper daarop ingaan.

1) Als ik het goed begrijp heeft de Inter-Vilvoordse amper één keer een renteloze lening gekregen en geen énkele keer subsidies. Klopt dat?
2) Werden er soms aanvragen ingediend door de Inter-Vilvoordse en geweigerd door de provincie?
3) Wat is de verdeelsleutel voor de subsidies aan de huisvestingsmaatschappijen?
4) De terugbetaling van de renovatielening 2004-2008 moet blijkbaar in 9 jaarlijkse schijven gebeuren. Maar als ik goed kan rekenen, zou dat jaarlijks een bedrag van 43211 euro moeten zijn. Hoe is het dan te verklaren dat er de eerste drie jaar amper een fractie van dat bedrag werd betaald?
5) Wie beschikt dan wel over die verslagen van de raad van Bestuur en algemene vergadering? Het kan toch niet zijn dat de provincie die niet krijgt, aangezien zij deelgenoot is van de huisvestingsmaatschappijen.

Antwoord: klik hier