Vraag van Jan Laeremans

In zijn antwoord op mijn interpellatie in september had gedeputeerde Robijns gesteld dat het doortrekkersterrein van Huizingen in juli gesloten was wegens een elektriciteitspanne en dus geen woonwagenbewoners kon opvangen die op dat moment overlast bezorgden in Zemst, Grimbergen en Meise. “De sluiting van het doortrekkersterrein te Huizingen had te maken met een elektriciteitsprobleem. Het was dan ook niet veilig om daar groepen te laten verblijven”.

Nu blijkt uit het antwoord op mijn aansluitende schriftelijke vraag dat die panne veroorzaakt werd door vandalisme op de elektriciteitskasten. Die werden opengebroken en kabels waren losgetrokken.

De beschadiging aan de elektrische installatie kon volgens de installatieverantwoordelijke tot gevaarlijke situaties leiden, onder andere voor spelende kinderen bij aanraking of kortsluiting onder invloed van weersomstandigheden.

Maar het wordt nog straffer, want dit heeft zich voorgedaan eind februari en niet eind juni, zodat er 4 maanden lang doortrekkers hebben verbleven in deze gevaarlijke omstandigheden.

En dan komt men plots tot het besef dat het terrein niet veilig is en gesloten moet worden voor een maand. Vanaf augustus werden er weer doortrekkers toegelaten.

Heeft het dan een maand geduurd om de kasten te herstellen?

Neen hoor, de provincie besloot dat het geen zin had om dat te laten doen, want het terrein zou toch binnenkort dicht gaan voor een volledige herinrichting. De enige ingreep was dat Eandis de kasten verder leeghaalde en dat men de standplaatsen dan maar zonder elektriciteit aanbood.

Ik kom tot mijn vragen

1) waarom heeft gedeputeerde dit allemaal niet verteld bij mijn interpellatie in september? Was dat misschien geen relevante informatie?
Ik heb toen geantwoord op de vragen die u stelde

2) wanneer is de deputatie op de hoogte gebracht van die gevaarlijke toestand?
In april

3) wanneer heeft de deputatie hierover beraadslaagd, en waar staat er in de notulen iets van een genomen beslissing dat het terrein om veiligheidsredenen dicht moest?
Niet – er was wel overleg in april tussen de gedeputeerden Robijns en Zelderloo (recreatiedomeinen)
Zo niet, is dat soort problemen misschien van ondergeschikt belang en wordt dat uitsluitend aan de ambtenaren overgelaten?
De ambtenaren hebben de beslissing genomen dat het onveilig was en dat er geen woonwagens meer mochten staan – dat lijkt me ook logisch zo

4)Welke voorzorgsmaatregelen werden er ter plaatse genomen in de periode maart-juni om de doortrekkers te beschermen tegen elektrocutie?
Niet nodig, want het terrein was de hele periode gesloten

5) wanneer heeft Eandis de kasten uiteindelijk leeggehaald?
Op 16/9

6) hoeveel zou een normale herstelling hebben gekost?
68000 euro

7) Hoe kan een doortrekkersterrein nu functioneren zonder elektriciteit? Er is daar toch ook een toezichter, die in zijn bureau stroom nodig heeft?
Zijn bureau staat daar niet, maar in het domein. Bijgevolg heeft hij wel stroom

8) Wat als er morgen een probleem is met het water? Wordt dat dan ook maar afgekoppeld?
Dat zal dan bekeken worden

9) Wanneer gaan de herinrichtingswerken van start en hoe lang zal het terrein gesloten blijven?
In de loop van 2014, wellicht tot het einde van het jaar, mogelijk tot begin 2015