Op de provincieraad van 17 september geven we een overzicht van de problemen met rondtrekkende zigeuners de afgelopen zomer en doen we een voorstel om een actieplan op te maken. Benieuwd of de deputatie daarop zal ingaan en of ze in de bres zal springen voor de gemeenten!

Klik hier door naar onze interpellatie.
Lees onderaan het krantenartikel.

Antwoord van de gouverneur – in het cursief onze bemerkingen

Hij voert hierrond een beleid, in opdracht van de Vlaamse regering.
Die beschouwt dat als een kwestie van openbare rust en veiligheid. Er is een handleiding van zo’n 40 pagina’s en een verkorte van enkele bladzijden bezorgd aan alle gemeentebesturen. Telkens wanneer een gemeente wordt geconfronteerd sturen we dat opnieuw op (taak van de arrondissementscommissaris)
Het komt erop neer dat de burgemeester en de zonechef van de politie goede afspraken maken met de woonwagenbewoners. De ene keer lukt dat al beter dan de andere. Maar wat meer toegeeflijkheid van de overheid zou al veel oplossen

We hebben nood aan grotere pleisterplaatsen, waar dergelijke grote groepen een tijdje kunnen verblijven. Je kunt die niet gedwongen opsplitsen om ze naar doortrekkersterreinen te sturen.

Kortom: alles is onder controle, we moeten ons niet ongerust maken, alleen wat inschikkelijker zijn tegenover de zigeuners – die mensen hebben nu eenmaal een andere levenswijze dan wij. En als je naar festivals kijkt, wordt daar ook een heleboel rommel achtergelaten. Andere maatregelen zijn er bijgevolg niet nodig.

Antwoord van gedeputeerde Robijns:

1) op 26/8 is er een overlegvergadering geweest over deze problematiek en er komt er nog eentje eind september
2) Er was een elektriciteitspanne op het terrein, en omwille van de veiligheid hebben we het terrein gesloten. Vreemd dat zoiets een maand moet duren. Dat wordt een nieuwe reeks schriftelijke vragen.
3) Als het open was geweest, hadden we dat inderdaad gedeeltelijk kunnen gebruiken
4) Overleg met de gemeenten gebeurt jaarlijks in de provinciale woonwagencommissie
5) wij kunnen Brussel niet dwingen

Neen, maar we hebben toch wel onderhandelingsmarge: stel dat jullie een nationaal voetbalstadion willen toelaten op parking C, dan mag Brussel toch wel enkele tegenprestaties leveren zeker?

Gouverneur vond het idee al te gek dat wij een stadion daar zouden laten afhangen van de heropening van een doortrekkersterrein. Daar kun je toch niet mee afkomen bij de FIFA?
Maar hij zou de suggestie wel meegeven om dat punt met Brussel te bespreken.

6) niet nodig
7) dat gebeurt door de diensten van de gouverneur
8) dat is er al
9) dat heeft weinig zin, je moet mondeling advies geven (stelde de gouverneur)
10) Relegem: met de werken zal pas gestart worden in 2014 – klaar tegen 2015

In regio Leuven is de zoektocht nog steeds bezig.

Persstemmen: HLN 18/09/13 (verkeerdelijk over Bart ipv Jan Laeremans)

Vlaams Belang hekelt provinciebeleid zigeuners

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dat de provincie Vlaams-Brabant te weinig doet tegen de rondtrekkende zigeuners. De voorbije weken hielden die zonder toestemming halt in verscheidene gemeenten, waar ze pas na aandringen van de gemeentebesturen opnieuw vertrokken. In Relegem (Asse) komt binnen twee jaar wel een doortrekkersterrein. In Leuven wordt nog naar een locatie gezocht.

Het was Bart Laeremans (Vlaams Belang) die op de voorbije provincieraad een interpellatie deed over de rondtrekkende zigeuners. In juli hielden woonwagenbewoners halt in Zemst. Nadien trokken ze onder meer naar Meise, Grimbergen, Kessel-Lo en Sint-Joris-Winge. “Net in die periode was het doortrekkersterrein in Huizingen dicht”, aldus Laeremans. “Nochtans had die locatie al een deel van de problemen kunnen oplossen. En die problemen zijn groot. De zigeuners nemen zonder toestemming terreinen in, vernielen omheiningen en laten overal afval achter. Gemeenten proberen op hun eigen manier tussen te komen, maar ze missen kennis van zaken. Er is nood aan een gecoördineerd plan van aanpak.”

Vergadering

Volgens gedeputeerde Luc Robijns (Groen) werd er eind augustus overleg gepleegd over de problematiek, en volgt eind deze maand nog een vergadering. “De sluiting van het doortrekkersterrein in Huizingen was bovendien het gevolg van een elektriciteitspanne. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we het terrein gesloten.” Laeremans vindt het niet kunnen dat in Haren een woonwagenterrein met vijfentwintig plaatsen al sinds 2011 leeg staat. “Maar wij kunnen Brussel niet dwingen om er werk van te maken”, aldus Robijns. “In onze provincie zijn ondertussen twee doortrekkersterreinen op komst. In Relegem starten we volgend jaar met de bouw, terwijl we in Leuven op zoek zijn naar een locatie.” (RDK)