Vraag van Daniël Fonteyne

De heer Fonteyne zegt dat de commissie VII, onderwijs, PIVO en veiligheid sinds het begin van de legislatuur al 2 maal is samengekomen. Spijtig genoeg was de gedeputeerde van onderwijs telkens verontschuldigd, waardoor het voor commissieleden moeilijk was om vragen te stellen in verband met onderwijs. Spreker vraagt wat de huidige stand van zaken is wat de nieuwbouw van De Sterretjes betreft.

Mevrouw Jiroflée, gedeputeerde, antwoordt dat ze een keer afwezig was omdat er enkel PIVO-punten op de agenda stonden, een andere keer was spreekster om politieke redenen in het buitenland.

De heer Fonteyne benadrukt dat hij de afwezigheid van de gedeputeerde tijdens de raadscommissies zeker niet kwalijk neemt, maar zegt dat het daardoor moeilijk was om gerichte vragen te stellen.

Mevrouw Jiroflée, gedeputeerde, zegt dat wanneer de betrokken gedeputeerde op raadscommissies niet aanwezig is er zeker wel vragen gesteld kunnen worden, die in het verslag worden opgenomen en eventueel later besproken kunnen worden. Na het debacle met de vorige aannemer, die failliet ging vlak na de toewijzing werd vorig jaar beslist om het bouwdossier voor de nieuwbouw van De Sterretjes via de procedure van een Open Oproep via de Vlaamse Bouwmeesters te laten verlopen. De oproep werd in juli 2012 gelanceerd. Er werden 107 kandidaturen ingediend. Op basis van de vooropgestelde criteria werden in het najaar 5 ontwerpers geselecteerd voor een deelname aan een beperkte gunningsprocedure. Met deze ontwerpers werden in het najaar 2012 twee briefings georganiseerd, op basis waarvan zij hun ontwerpen indienden. Begin maart 2013 werden deze ontwerpen door de jury beoordeeld. Het gekozen ontwerp en de verdere procedure zou volgende week op deputatie komen. Na de aanstelling kan de verdere bouwplanning opgemaakt worden. Bedoeling is om de nieuwe school bij de start van het schooljaar in september 2016 in gebruik te nemen.