Wat met het Herman Teirlinckmuseum in Beersel?

Vorige maand besliste het gemeentebestuur van Beersel om het Herman Teirlinckmuseum te sluiten wegen te duur en te weinig bezoekers.

Intussen las ik in De Standaard (4/9) dat de provincie West-Vlaanderen kosten noch moeite heeft gespaard om het Lijsternest van Stijn Streuvels nieuw leven in te blazen. (Streuvels krijgt nieuw leven als schrijversresidentie)

Graag wou ik van de deputatie vernemen:
1) of zij gecontacteerd is geweest door het college van Beersel om mee naar een oplossing te zoeken ?
2) wat zij daar dan op heeft geantwoord?
3) Indien de provincie niet werd geraadpleegd, hoe denkt zij dat er met dit bedreigd cultureel erfgoed best wordt omgesprongen?