Vorige maand besliste het gemeentebestuur van Beersel om het Herman Teirlinckmuseum te sluiten wegen te duur en te weinig bezoekers.

Intussen las ik in De Standaard (4/9) dat de provincie West-Vlaanderen kosten noch moeite heeft gespaard om het Lijsternest van Stijn Streuvels nieuw leven in te blazen. (Streuvels krijgt nieuw leven als schrijversresidentie)

Graag wou ik van de deputatie vernemen:
1) of zij gecontacteerd is geweest door het college van Beersel om mee naar een oplossing te zoeken ?
2) wat zij daar dan op heeft geantwoord?
3) Indien de provincie niet werd geraadpleegd, hoe denkt zij dat er met dit bedreigd cultureel erfgoed best wordt omgesprongen?