Vraag van Jan Laeremans

Graag zou ik op de komende provincieraad een mondelinge vraag stellen over de Brusselse metropolitane gemeenschap.

Mijn vraag aan de deputatie luidt als volgt:

Afgelopen woensdag was er in het Vlaams Parlement een actuele vraag over de voorstellen van Brussels Minister-President Vervoort m.b.t. de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap.

Hij heeft die in april bezorgd aan Minister-president Bourgeois en een of andere versie ervan is ook uitgelekt in de Franstalige pers.

Vervoort wil de Brusselse metropolitane gemeenschap laten uitgroeien tot een volwaardige politieke instelling met rechtspersoonlijkheid en echte beslissingsbevoegdheid bij de volgende staatshervorming. Hij wil een dubbele structuur: een extra regering met ministers en een soort parlement met vijf vertegenwoordigers uit de drie gewesten, de federale overheid en de 111 gemeenten uit Vlaams- en Waals-Brabant.

Minister-President Bourgeois bevestigde in het parlement dat hij begin juli zal samenzitten met Vervoort en dat dit thema zal besproken worden.

Graag zou ik van de deputatie willen vernemen

1) of zij intussen ook op de hoogte is van de Nota-Vervoort, hetzij via de Vlaamse regering, hetzij via andere kanalen.

Antwoord van de gouverneur: Neen, we hebben die niet gekregen
Zo neen, zal die opgevraagd worden? Neen, we gaan dat niet speciaal doen, we kennen het standpunt van Brussel toch al en de Vlaamse regering blijft op haar standpunt staan. (daarna uitgebreider toegelicht, net zoals in de persartikels – waarin de vraagsteller natuurlijk niet vermeld wordt)

http://www.demorgen.be/s/at9XtE/29iHIz en /Editor/assets/0/metropolitane gemeenschap.pdf en http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2373586/2015/06/23/Vlaams-Brabant-verwerpt-Brussels-voorstel-voor-metropolitane-gemeenschap.dhtml

2) Indien zij die nota heeft, heeft zij die dan ook al bestudeerd? Zo neen, zal zij dat nog deze maand doen? Als we die onder ogen zouden krijgen, zullen we die wel eens lezen.

3) Als zij de nota heeft bestudeerd,
a) kan zij ons dan zeggen welke rol hierin is weggelegd voor de provincie Vlaams-Brabant?
b) heeft zij daarover dan ook al een standpunt ingenomen? Zo ja, wat houdt dat in?
c) zal dat nog tijdig worden meegedeeld aan de Vlaamse regering?