Vraag van Willy Smout

Naar aanleiding van de gruwelijke aanslagen in Parijs op o.a. het satirische tijdschrift Charlie Hebdo, gepleegd door extremistische moslims, diende het Vlaams Belang op de PR van 20 januari 2015 een motie in “Vrijheid van meningsuiting”.

De meerderheid diende evenwel via amendement een andere tekst in, welke werd goedgekeurd als motie.

Tekst motie:

De provincieraad van Vlaams-Brabant:

– veroordeelt met klem de gruwelijke aanslagen in Parijs, op de redactie van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, de politieagenten en op de joodse supermarkt;
– beschouwt deze aanslagen als een regelrechte aanval op de democratie, het recht op vrije meningsuiting en de vrije pers in ons buurland Frankrijk en daardoor ook in alle andere democratische rechtsstaten;
– spreekt haar medeleven en solidariteit uit met de families en vrienden van de slachtoffers en met de hele Franse bevolking;
– veroordeelt met kracht elke vorm van fanatieke onverdraagzaamheid, bewuste polarisering en gewelddadig radicalisme;
– roept ouders, scholen, vertrouwenspersonen en vormingsverantwoordelijken op om, over religieuze, politieke, culturele en sociale verschillen heen, de fundamentele democratische waarden door te geven en te verdedigen;

zal zelf alles in het werk stellen om in onze provincie de democratische vrijheden te verdedigen en te promoten, met als doel iedereen zich veilig en thuis te laten voelen in onze provincie.

Deze goedgekeurde motie richt zich evenwel niet tot een ander bestuursniveau of instelling, maar richt zich rechtstreeks tot de burgers van onze provincie waarbij de provincie belooft alles in het werk te stellen om :

1. de democratische vrijheden te verdedigen
2. deze te promoten
3. de veiligheid te garanderen zodat iedereen zich in Vlaams-Brabant thuis voelt

Voorwaar 3 nobele doelstellingen, waarbij dient te worden opgemerkt dat de derde doelstelling door de vaagheid van het begrip “iedereen” door sommigen, zoals IS, wel eens heel letterlijk en dus verkeerd kan worden opgevat.

Laten we immers niet vergeten dat de wapens van de moslimterroristen zowel bij de aanslag op Charlie Hebdo als recentelijk bij de(gelukkig) verijdelde aanslag op de Thalys van 21 augustus telkens in Brussel werden bekomen. M.a.w. terroristen verplaatsten zich telkens over het grondgebied van onze provincie Vlaams-Brabant. Sinds augustus is de vlucht uit de door IS en gelijkaardige, barbaarse terreurgroepen gecontroleerde of bedreigde gebieden ontaard in een ware volksverhuizing richting Europa. Ook door Vlaams-Brabant trekken duizenden richting Brussel om al dan niet te worden geregistreerd als asielzoeker. IS kondigde een paar weken geleden aan dat ze reeds meer dan 4000 jihadisten onder deze vluchtelingen heeft binnengesmokkeld. Abstractie gemaakt van het opgegeven getal, zou het toch wel bijzonder naïef zijn te veronderstellen dat er geen beduidende aantallen gevaarlijke Islamisten in Vlaams-Brabant en Brussel toekomen, welke al dan niet clandestien onderduiken, bijvoorbeeld bij hun reeds eerder in dit land verblijvende geestesgenoten, om later, als ze de kans krijgen, de gruwelijkste aanslagen te plegen op de mensheid.

Vandaar het bijzonder belang van onze vraag :

Wat heeft de deputatie concreet gedaan sinds het goedkeuren van deze motie, ondertussen 8 maanden en 2 dagen geleden, om aan de belofte van de provincie in deze motie tegemoet te komen?

– Heeft de deputatie aangedrongen bij de federale overheid om extra veiligheidsmaatregelen ?
– Welke duurzame extra veiligheidsmaatregelen werden er genomen op het terrein ? Wat zijn de resultaten tot op heden ?.
– Welke kanalen werden er gebruikt om de democratische vrijheden te verdedigen en te promoten?
– Wie werd er concreet aangesproken ? Wat was de respons van de aangesproken burgers?

Willy Smout
Provincieraadslid Vlaams-Brabant