Nog maar eens vandalisme in het park Mariadal. Het zijn  a t t e n t e  b u r g e r s  die  vastgesteld hebben dat eieren van een broedende zwaan gestolen werden of verdwenen zijn… N I E T  de gemeentelijke diensten van wie nochtans meer alertheid verwacht werd na vorige vandalenstreken in het park. Velen kijken zelfs beschuldigend naar vermelde diensten en vermoeden dat de gemeente een hand in het spel heeft. Dit om te vermijden dat er te veel kuikentjes in de vijver zouden zwemmen. Verwezen wordt naar het verkeerd ontworpen broedeiland waarvan de hoge borduur er onlangs de oorzaak van was dat een deel  kuikentjes verdronk en het Wildlife Intervention Team voor de redding van anderen moest tussenkomen….

Er moet dringend klaarheid in deze zaak gebracht worden. Dit zoveelste incident vergroot alleen de sfeer van onbehagen die bij de bevolking heerst en bevestigt het falend veiligheidsbeleid van het gemeentebestuur.